Stavební povolení v Karlovarském kraji vydaná v loňském roce
Stavební povolení – V 1. až 4. čtvrtletí roku 2022 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 226 stavebních povolení, což je o 312, tj. o 12,3 % méně než v předchozím roce, a v mezikrajském srovnání tak zaznamenal náš region největší meziroční pokles. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla v našem regionu ve srovnání s předchozím obdobím o 13,0 % na  9,5 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše 4,3 tis. Kč.

V České republice bylo v průběhu roku 2022 vydáno celkem 86047 stavebních povolení. Meziročně došlo k poklesu počtu vydaných stavebních povolení téměř ve všech regionech ČR, výjimkou byly pouze kraje Královéhradecký a Moravskoslezský, i když i v těchto regionech bylo navýšení počtu vydaných stavebních povolení minimální (o1,1%; resp. o 1,0 %). Nejvíce se snížil počet vydaných stavebních povolení ve srovnání s předchozím obdobím v Karlovarském kraji (o12,3%), za ním následoval v těsném závěsu kraj Plzeňský a Kraj Vysočina (o 12,0%; resp. o11,0%).

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2022 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2226 stavebních povolení, což je o 312, tj. o 12,3 % méně než v předchozím roce. Na celkovém počtu těchto povolení vydaných v ČR se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (45,1 %) a téměř třetina se týkala bytových budov (32,9 %).

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (887), na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v kraji se tento okres podílel 39,8 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo tradičně vydáno v okrese Sokolov (515), ve kterém současně došlo k jejich nejnižšímu meziročnímu poklesu, a to o 4,6 %.

Naopak nejvyšší meziroční pokles počtu vydaných stavebních povolení vykázal okres Karlovy Vary (o14,5 %). Na inženýrské stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Cheb (397), na bytové i nebytové stavby pak v okrese Karlovy Vary (333; resp. 198).

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice hodnoty 512,8 mld. Kč av porovnání se stejným obdobím předchozího roku tak zaznamenala nepatrný pokles (o 1,6 %). Ve většině regionů ČR vykázala  orientační hodnota staveb meziroční navýšení, nejvýznamnější nárůst, téměř dvojnásobný, evidoval Královéhradecký kraj (o95,8%). Naopak o polovinu poklesla hodnota tohoto ukazatele ve srovnání s předchozím obdobím v Hl. městě Praze (o49,5%).

V Karlovarském kraji došlo meziročně k navýšení orientační hodnoty staveb ve sledovaném období o13,0% a v mezikrajském srovnání tak jde po zlínském regionu o druhý nejnižší nárůst (o11,4%). Významný vliv na meziroční navýšení orientační hodnoty staveb v našem regionu měl okres Cheb, který zaznamenal ve sledovaném období dokonce více než tříčtvrtinový nárůst (o 75,2 %). V ostatních okresech našeho regionu orientační hodnota staveb meziročně poklesla, a to nejvíce v okrese Karlovy Vary (o12,9%).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v našem kraji 34,7 % na výstavbu bytů, 39,9 % na nebytovou výstavbu a 25,5 % tvořily inženýrské stavby.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (17610 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Jihočeský kraj, a to 2 965 tis. Kč. V Karlovarském kraji vzrostla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o více než pětinu (o 28,9 %) na 4 282 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci celé ČR. Na celorepublikový průměr nedosahuje karlovarský region o 1 678 tis. Kč.

Všechny okresy Karlovarského kraje zaznamenaly ve srovnání s předchozím obdobím výrazný nárůst průměrné hodnoty na jedno stavební povolení. Nejvyšší průměrnou hodnotu tohoto ukazatele vykázal okres Cheb (5 090 tis. Kč.), který současně evidoval také jeho nejvyšší meziroční nárůst, a to dokonce o více než dvojnásobek (o 104,1 %). Nejnižší průměrná hodnota na jedno stavební povolení byla zaznamenána v okrese Cheb (2 649 tis. Kč), ten byl současně také jediným okresem, ve kterém byl evidován její meziroční pokles (o 3,2 %).

Zdroj: ČSÚ – Další informace: Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře