Průměrná mzda v Karlovarském kraji
Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji – Ve 3. čtvrtletí 2022 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 5,3 %, reálně však zaznamenala pokles o 10,5 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí 2022 činila v našem kraji 34 995 Kč, což je o 5,3 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (39 858 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 4 863 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (48 712 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 17,6 %, reálně tak došlo v našem kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 3. čtvrtletí 2022 o 10,5 %.1). Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR.

1)k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku

Ve 3. čtvrtletí 2022 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 019,5 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 82,0 tis. zaměstnanců.

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 3. čtvrtletí 2022 ve třech krajích k meziročnímu poklesu o 0,5 % v Ústeckém kraji, o 0,2 % v Moravskoslezském a o 0,1 % ve Zlínském. Na druhé straně velmi výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (3,5 %), značné nárůsty zaznamenaly i Středočeský a Plzeňský kraj (shodně 1,2 %). Karlovarský kraj patřil k regionům, kde počet zaměstnanců zaznamenal mírný meziroční nárůst, a to o 0,3 %.

V 1. až 3. čtvrtletí 2022 vzrostla v Karlovarském kraji oproti stejnému období minulého roku průměrná hrubá měsíční mzda nominálně o 5,5 % a dosáhla tak hodnoty 34 107 Kč. S ohledem na vývoj spotřebitelských cen však došlo k poklesu reálných mezd v kraji o 8,2 %.

Od počátku roku 2022 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 009,4 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,8 tisíc zaměstnanců. Ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím roku 2021 tak došlo k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,5 %.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře