Pozvání na diskusní odpoledne se zástupci Karlovarského kraje a města Cheb
Kulturní centrum Svoboda v Chebu se stalo dějištěm společného setkání radních Karlovarského kraje s radními města Cheb a zástupci měst a obcí, které spadají pod Cheb v rámci obce s rozšířenou působností. Jednalo se již o druhé takové setkání, předchozí se uskutečnilo v Karlových Varech.

​„Tato jednání nabízí jedinečnou možnost společně projednat jednotlivé oblasti, kterými se na kraji zabýváme. Ze strany vedení měst a obcí se nám pak dostává dalších připomínek a podnětů. V Chebu byla nejzásadnějšími tématy například nabídka studijních vysokoškolských oborů ve městě, zde jsme se domluvili na užší spolupráci právě s městem Cheb, nebo také nedostatek personálu v sociálních službách. Toto  bychom chtěli řešit pomocí stipendijního programu pro studenty vyšších odborných škol z Karlovarského kraje, kteří se zaváží k tomu, že po ukončení studia budou vykonávat praxi na území kraje. Stejný model nám velmi dobře funguje i u vysokoškolských studentů, věříme proto, že by mohl být zajímavým také pro studenty vyšších odborných škol,“ uvedl hejtman Karlovarské kraje Petr Kulhánek.     

Jednotliví radní představili aktuality v oblastech, jež patří do jejich gesce. Nechyběla tak problematika školství a informace o zcela jedinečném studijním bakalářském funkčním programu na Fakultě ekonomické, ZČU v Plzni se sídlem v Chebu s názvem Management and Digital Technology, novinky a plánované změny v sociálních službách, zdravotnictví, dopravě, informace o cestovním ruchu, lázeňství a UNESCO. Prezentovány byly i programy či projekty z oblasti kultury a památkové péče a představen byl chystaný program zástřelného ke snížení stavu černé zvěře v regionu.      

Starosta města Cheb upozornil na nutnost lepší spolupráce a komunikace ve vztahu k působení Západočeské univerzity v Chebu a žádal o přizvání města ke všem jednáním, což hejtman kvitoval. Informoval také o projektu velmi nákladné rekonstrukce bývalého kláštera, kam by měla být v budoucnu přemístěna základní umělecká škola. Radní města a zástupci chebských příspěvkových organizací představili problém s nedostatkem zdravotnického personálu a zaměstnanců v oblasti sociálních služeb, zjišťovali stav elektrifikace železniční sítě do Německa a starosta města Pomezí upozornil na blížící se termín pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury týkající se cyklostezky Cheb – Pomezí.        

Při setkání s veřejností se účastníci jednání zabývali nedostatkem klinických logopedů v kraji a společně hledali řešení, jak by bylo možné současný stav zlepšit. V samém závěru vystoupila zástupkyně Centra pro integraci cizinců, která představila problém v komunikaci s některými městy a spolky. S uvolněnou zastupitelkou Markétou Monsportovou se domluvila na další spolupráci a vystoupení v rámci Výboru pro národnostní menšiny, na jehož jednání bude přizvána.      

Další setkání vedení Karlovarského kraje se uskuteční v Aši, kam budou přizváni nejen zástupci rady města, ale také starostové ORP Aš.

Zdroj: Informační centrum Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře