Tip na výlet - Hrad Seeberg

Hrad Seeberg (také Ostroh) s podhradím se rozkládá v Ostrohu, části obce Poustka na severozápad od Chebu, 4 km od Františkových Lázní, v malebném romantickém zákoutí mezi Házlovem a Libou, kterým protéká říčka Házlovský potok. Hrad je chráněn jako kulturní památka České republiky.

V obci je také naučná stezka, která popisuje historii obce, osidlování podhradí a rozvoje řemesel. Informační tabule na jednotlivých zastaveních Vás informují o historii objektu v těsném sousedství zastávky nebo o významném místě či zajímavém přírodním úkazu. Stezka má 5 okruhů – Okolím hradu 0,8km – Údolím 1,8km – Loukami 2,2km – Potokem 2,0km – Lesem 4,2km. Nenáročný terén umožňuje absolvování stezky i rodinám s dětmi. Na stezce jsou na zajímavých místech umístěna odpočívadla a několik laviček pro unavené návštěvníky.

Předchůdcem hradu bylo sídliště nebo hradiště z mladší až pozdní doby bronzové osídlené lidem kultury popelnicových polí.

Předpokládá se, že Seeberg byl postaven již někdy na začátku 13. století jako sídlo některého z chebských ministeriálů. První písemná zmínka však pochází až z roku 1322, kdy se stal součástí majetku, který Chebští zastavili králi Janu Lucemburskému. Hrad Seeberg patřil městu Cheb až do roku 1434, kdy byl císařem Zikmundem Lucemburským darován kancléři Kašparu Šlikovi. Šlik neměl dostatek financí na udržování hradu, a ten tak velmi zpustl. V roce 1461 ho odkupuje ve velmi špatném stavu radní z Chebu Kašpar Juncker. Po jeho smrti se stávají majiteli bratři z Neuberga, Konrád a Jošt. Během této doby byl hrad silně poškozen v dlouholeté válce Neubergů s Jorgem z Zedtwitz, který obýval blízký hrad Liebenstein (Libá). V roce 1648 byl hrad dobyt, vykraden a vypálen Švédy pod velením generála Königsmarka. V té době ho vlastnil Vít Dětřich ze Steinheimu, který ho poté nechal opět opravit.

Hrad Seeberg Poustka Ostroh

V roce 1703 se stal Seeberg opět majetkem města Chebu. V průběhu času hrad několikrát zpustl a patrně kvůli nedostatku peněz byl opravován na etapy. Úpravy J. Pröckla (které hradilo město Cheb) z let 1905 –1915 zachránily hrad před úplným zničením, avšak po druhé světové válce zůstal hrad Seeberg opět sám a bez jakékoliv pomoci. Kdyby se jeho rekonstrukce neujalo v 70. letech 20. století Městské muzeum ve Františkových Lázních, hrad by dnes pravděpodobně již nestál. V roce 1990 byl Seeberg slavnostně otevřen veřejnosti. Jeho současný stav je velmi dobrý, a je turistickým lákadlem nejen pro české, ale i německé turisty. V roce 2007 byla zprovozněna naučná stezka „Okolí hradu Seeberg“. Zahrnuje například okolní mlýn, kostel sv. Wolfganga, mlýn, kapličku či Kachní rybník.

Expozice

V předhradí stojí hrázděná stodola z poloviny 18. století, čeledník ze stejného období a dvě stavby na hrad přenesené: věžová sýpka z roku 1714 a kůlna z roku 1809 (jsou to ukázky lidové architektury Chebska). Ve vlastním hradu se nachází výstava slohového vývoje interiérů 19. století od empíru až po takzvaný Chippendale. Dále se zde nachází výstava skla a porcelánu nejznámějších českých firem. V přilehlých hospodářských budovách je umístěna výstava skanzenového typu věnovaná vesnickému životu 18. století na Chebsku. Obsahuje například tradiční oděvy a nástroje té doby, nebo model hrázděného statku chebského typu. V roce 2011 zpřístupněna sklepení hradu a instalovány nové expozice: Goethe a jeho lásky, Chebský kat Karel Huss, zbrojnice a knihovna. Od roku 2014 je v prostorách bývalé hradní restaurace otevřena expozice Smrt Valdštejna, historie jedné krvavé vraždy.

Zdroj a foto: YouTube, wikipedie, obec Poustka, muzeum Františkovy Lázně

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře