Na výstavbu nové okružní křižovatky u čerpací stanice ONO a přilehlé průmyslové zóny nyní navazuje další stavba

Na výstavbu nové okružní křižovatky u čerpací stanice ONO a přilehlé průmyslové zóny nyní navazuje další stavba, která právě začíná. A to budování dvou nových chodníků, které propojí sídliště ze Slovenské ulice a z ulice Závodu míru se zónou ONO.

Investorem této akce je město Sokolov a náklady dosáhnou zhruba 6,2 milionu korun. Zhotovitelem je Druhá severočeská stavební společnost. Chodníky by měly být dokončeny letos na podzim.

Stavba chodníků navazuje na projekt okružní křižovatky a zajistí propojení pěších tras v úsecích: 1. Chodník v ul. Závodu míru – okružní křižovatka – ul. Slovenská; 2. Chodník v ulici Závodu míru – od okružní křiživatky podél sil. II/210 směr autobusová zastávka. Stavební úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v uličním prostoru a zajištění páteřní sítě pro pěší dopravu od sídliště M. Majerové a sídliště Michal do oblasti Staré Ovčárny a Staré Březovské.

Jedná se o novostavbu dvou komunikací pro pěší, které zajistí propojení nové okružní křižovatky u čerpací stanice ONO na silnici II/210 se stávající městskou dopravní infrastrukturou pro pěší. Součástí projektu okružní křižovatky byl návrh chodníků a míst pro přecházení pro bezpečné vedení pěší dopravy v prostoru křižovatky a křížení silnice II/210.

Celkové náklady na okružní křižovatku jsou zhruba 24,8 milionu korun bez DPH (investorem je Krajská správa a údržba silnic). Podíl města na výstavbě okružní křižovatky je 9,7 milionu korun bez DPH. Z prostředků města bude například hrazena úprava větví místních komunikací ulice Závodu míru a Stará Březovská, výstavba nových chodníků na pozemcích ve vlastnictví města. Dále veřejné osvětlení navržené podél komunikace a kolem chodníků na pozemcích města nebo prodloužení stávajícího vodovodní a kanalizačního řadu. 

Zdroj a foto: Město Sokolov

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře