Aktuální nezaměstnanost v Karlovarském kraji a nabídka práce

Vývoj nezaměstnanosti v Karlovarském kraji – Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci června 2021 celkem 10 423 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 837 dosažitelných.

Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci celé ČR (5,25 %). Na 1 volné pracovní místo připadalo 2,07 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 6. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 10 423 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 837, tj. 94,4 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 7,2 %, naopak  meziročně došlo k nárůstu počtu nezaměstnaných, a to o 2,6 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (51,9 %, tj. 5 405). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 339 (3,3 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 982 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání byl ve věku 55 až 59 let (téměř 14 % všech uchazečů), následovali uchazeči ve věkových kategoriích 45 až 49 let a 50 až 54 let (shodně necelých 12 % všech uchazečů)  Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let a nezaměstnaní byli o 1,1 roku starší než před rokem.

Nabídka práce v Karlovarském kraji

Aktuální nabídky práce – Dělník ve výrobě, traktorista, zedník a další najdete ZDE

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 4 602, tj. 44,2 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 565 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 15,3 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci června 2021 okres Karlovy Vary (1 050, tj. 40,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 842 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci června  2021 hodnoty 5,25 %. Po Ústeckém a Moravskoslezském kraji se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 1,52 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,37%) a Královéhradeckém kraji (2,76 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval v červnu 2021 největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 6,13 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 72. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Ostrava, Chomutov a Ústí nad Labem.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,92 %), který se umístil na 53. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. 

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší pak v okresech Jeseník (o 17,8 %), Jindřichův Hradec (o 14,7 %) a Prostějov (o 11,2 ). Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 9,3 %).

Na konci sledovaného měsíce nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 043 volných pracovních míst, z toho 15,1 % pro absolventy a mladistvé a 3,6 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční nárůst o 6,2 %.

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,13). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 2,07, což je druhý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,3 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,77). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,33) a Plzeňském kraji (0,37).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,10 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 5,26 uchazeče.

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

Zdroj: Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře