Spolupráce městských policií v Karlovarském kraji
Městské policie Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Ostrov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Chodov a Rotava uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci. Cílem je prohloubení součinnosti v oblasti vzdělávání, metodiky, prevence, sdílení dobré praxe a případné výpomoci v rámci uzavírání veřejnoprávních smluv.

Městské policie v Karlovarském kraji spolupracují dlouhodobě, v posledním období spolupráce nabyla na významu. Velitelé MP a OP řeší aktuální problémy i dlouhodobé úkoly v rámci pravidelných měsíčních online porad. Dvakrát do roka pořádají výjezdní zasedání, na která v rámci mezioborové spolupráce zvou zástupce bezpečnostních složek, státní správy a samosprávy. Memorandum je tak logickým vyústěním užší spolupráce, ke které se nyní přihlásilo osm signatářů. Prohloubení spolupráce by mělo přispět ke sjednocení služebních postupů, odbornému růstu strážníků a v neposlední řadě k efektivnějšímu využití finančních prostředků, což se již prokázalo v rámci úzké součinnosti krajské pracovní skupiny prevence a dohledu MP. Sdružené finance vícero městských policií umožní například odborný výcvik s kvalitními lektory.    

„Samostatnou kapitolou je uzavírání veřejnoprávních smluv. Městská policie Karlovy Vary své strážníky do Sokolova na akci Hurá prázdniny a letos poprvé při pořádání MFF využije pomoci jak sokolovských tak i chebských kolegů během zahájení a ukončení filmového svátku“, uvedl velitel karlovarských strážníků Marcel Vlasák. Podobných součinnostních opatření bude v Karlovarském kraji více, neboť vedle jmenovaných MP podepsaly veřejnoprávní smlouvu rovněž Ostrov a Rotava.

Zdroj a foto: Magistrát města Karlovy Vary

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře