Bytová výstavba v Karlovarském kraji, Bydlení, stavebnictví, Zprávy Karlovarsko
V 1. čtvrtletí roku 2022 byla v Karlovarském kraji zahájena výstavba 220 nových bytů, z toho téměř polovina v nových rodinných domech (46,4 %). V mezikrajském srovnání tak Karlovarský kraj zaznamenal v počtu nově zahájených bytů druhý nejvyšší nárůst, a to dokonce dvojnásobný (o 109,5 %). Ve stejném období bylo v kraji dokončeno 180 bytů, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 navýšení o více než desetinu (o 11,1 %).

V 1. čtvrtletí roku 2022 byl v ČR celkově zaznamenán téměř třetinový meziroční nárůst zahajované výstavby bytů. Počet zahájených bytů meziročně vzrostl ve většině regionů ČR, přičemž největší navýšení, více než dvojnásobné, zaznamenaly dva kraje, a to Plzeňský a Karlovarský. Naopak nejvýznamněji poklesla zahájená bytová výstavba v kraji Královéhradeckém, a to téměř o čtvrtinu (o 23,2 %).

V Karlovarském kraji byla v 1. čtvrtletí roku 2022 zahájena výstavba celkem 220 bytů, což je o 105 bytů, tj. dvojnásobně více než ve stejném období roku 2021 (o 109,5 %). V mezikrajském srovnání tak náš kraj zaznamenal druhé nejvyšší navýšení v počtu nově zahájených bytů. Vyšší nárůst vykázal pouze již zmíněný plzeňský region.

Více než polovina bytové výstavby (55,5 %) v našem kraji byla zahájena v okrese Karlovy Vary. Nejčastěji se jednalo o výstavbu bytů v nových rodinných domech. Nejnižší počet zahájených bytů vykázal opět okres Sokolov (26 bytů, resp. 11,8 % všech zahájených bytů v kraji).

V 1. čtvrtletí roku 2022 bylo v Karlovarském kraji dokončeno celkem 180 bytů, což oproti stejnému období loňského roku představuje nárůst o více než desetinu (o 11,1 %). Pokles počtu dokončených bytů byl oproti předchozímu roku zaznamenán téměř v polovině krajů ČR, největší meziroční snížení počtu dokončených bytů, téměř o polovinu, registroval Pardubický kraj (o 48,2 %).

Naopak nejvyšší meziroční nárůst dokončených bytů vykázal kraj Jihočeský, a to o více než dvě třetiny (o 68,8 %). Celkově se v ČR oproti stejnému období minulého roku počet dokončených bytů téměř nezměnil.

Více než polovina dokončených bytů se ve sledovaném období v našem kraji nachází v nových rodinných domech (58,9 % všech dokončených bytů). V mezikrajském srovnání jde o pátý nejnižší podíl dokončených bytů v rodinných domech v rámci celé ČR (průměr ČR = 57,1 %).

Z okresů Karlovarského kraje bylo ve sledovaném období dokončeno nejvíce bytů v okrese Karlovy Vary (91 bytů, tj. 50,6 % všech dokončených bytů v kraji), naopak nejméně těchto bytů se nacházelo v okrese Cheb (41 bytů, tj. 22,8 % všech dokončených bytů v kraji). Cheb byl současně jediným okresem, ve kterém byl meziročně zaznamenán pokles počtu dokončených bytů, a to o 42,3 %. 

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře