Další cesta našeho města
Následujícím textem se pokusím, byť pro mnohé třeba neohrabaně, či snad trapně, navázat na onen původní text, jež jsem psal před předešlými volbami…

Tedy:

Další cesta našeho nádherného města měla by vést od lehce chátrajícího místa ke krásnému, bohatému lázeňskému sídlu se spokojenými občany, kde bude se potkávat celý svět, přestože doba i mezinárodní situace tomu nikterak nenapomáhá.

Mnohá dříve zmiňovaná témata jsme i nadále konzultovali např. s karlovarskou společností F. Fellnera a H. Helmera, s architekty, s mnoha odborníky v mnoha oborech. A co bychom navrhovali sami do budoucna a jak dále postupovat? Inu i nadále využívat díla našich předchůdců, kteří zde zanechali kupř. desítky vysázených vzácných stromů – pokračujme v budování botanického parku v prostoru od Galerie umění, Kol letního kina, Poštovního dvora a pomníku Beethovena.

A tamtéž striktně omezme veškerou výstavbu. Myšlenku vzkříšení znovu postavit unikátní litinový Blanenský pavilon ve Dvořákových sadech jsme postupně opustili, nicméně jsme oprášili rekonstrukci Vřídelní kolonády, což se po mnohých peripetiích podařilo. Vřídlo opět tryská tam, kde kdys, a domnívám se že v důstojném prostředí. A myslím si, že sic ne za zcela „levný“ peníz, tak za jen část prostředků původně plánovaných.

A to díky opravdu spoustě vzdělaných osob, nejen v oboru „zřídel“. Stavba dávala dříve městu světový rozměr, možnost venkovních koncertů až pro 1000 osob. A bude-li v budoucnu dostatek finančních prostředků, pak zvažme rozvoj i zvýšení estetické hodnoty stávající již opravené Vřídelní kolonády. Opravená Vřídelní kolonáda jistojistě jako nová stavba esteticky důstojně koresponduje se Zámeckou věží ze 14. století i s barokní noblesou chrámu sv. Máří Magdalény. Doufám, že máme před sebou ještě historicky dlouhé období, kdy bude možno čerpat prostředky na ještě větší projekty z prostředků Evropské Unie. Pokusme se je využít pro hodnoty nejen architektonicky estetické, leč i kulturní, jako např. pro vybudování tzv. malého letního kina v areálu koupaliště Rolava, v péči o Karlovarský symfonický orchestr, karlovarské divadlo, pro věnování se kulturní výchově naší mládeže, např. opravou a rozvojem Základních škol s rozšířenou výukou muziky, malířiny, sochařiny…

Pokud v následujících volbách dostaneme šanci, vězte, že se výše uvedeným tématům budeme zcela a plně věnovat. Stejně tak, jako jsme se dosud věnovali spíše provozním problémům, než možnostem „kulturní tvorby“.

Já osobně tomu plně věřím, stejně tak jako lidem, kterými jsem t. č. obklopen.

Ve stále úctě, autor: dr. Pavel Bouška (Karlovaráci)

,
Blog občana

"Blog občana" slouží jako prostor k veřejnému vyjádření našich čtenářů.

Obsah tohoto článku je názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názorem redakce, která text neupravuje a nechává jej v původním znění.

Chtěli byste také věřejně prezentovat Váš názor na aktuální témata? Své náměty a příspěvky můžete zasílat na email: redakce(zavináč)zpravycr.cz

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře