Dočasná pracovní neschopnost v Karlovarském kraji 

V Karlovarském kraji bylo v roce 2021 nahlášeno celkem 51 659 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje meziroční nárůst o 19,2 %.

Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti činila v roce 2021 v kraji 35,1 kalendářního dne, což je 6. nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi všemi regiony ČR. Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji se ve sledovaném období pohybovalo nad celorepublikovým průměrem a činilo 6,184 %.

V Karlovarském kraji bylo v roce 2021 evidováno celkem 80 287 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu těchto osob ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, a to o 1 631, tj. o 2,0 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných v celé ČR to představuje 1,7 %.  Nemocensky pojištěných žen žilo v Karlovarském kraji 42 498, tj. 52,9 % všech nemocensky pojištěných osob.

V porovnání s předchozím rokem došlo k výraznému nárůstu celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti, a to z 43 330 v roce 2020 na 51 659 v roce 2021. Mezi těmito nově hlášenými případy činily ženy 53,9 %. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti doznal nárůst v celé ČR bez výjimky. V Karlovarském kraji činil tento nárůst 19,2 %, což je páté nejvyšší meziroční navýšení po Plzeňském, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji. V celé ČR se počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti navýšil ve sledovaném období o 15,2 %.

Převážnou část (47 681, tj. 92,3 %) z celkového počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Počet těchto případů pracovní neschopnosti doznal výrazný meziroční nárůst, a to o 7 934, tj. o 20,0 %. Na tomto nárůstu se podílely všechny okresy našeho kraje, nejvíce se zvýšil počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc v okrese Cheb (o 27,5 %).

Mezi okresy Karlovarského kraje byl v roce 2021 nahlášen nejvyšší počet nových případů pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (21 692) a naopak nejméně v okrese Sokolov (14 243).

Na 100 pojištěnců připadalo v roce 2021 v Karlovarském kraji celkem 64,34 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 11,45 případu více než v předchozím roce. Jednalo se o čtvrtý nejvyšší nárůst oproti stejnému období minulého roku mezi všemi regiony ČR. Počty nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se meziročně zvýšily ve všech regionech ČR. Při pohledu na jednotlivé okresy našeho kraje je zřejmé, že počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve sledovaném období doznaly nárůst ve všech okresech bez výjimky, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 15,05).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Karlovarském kraji meziročně zvýšilo z 5,917 % v roce 2020 na 6,184 % v roce 2021, což představuje sedmou nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 0,659 procentního bodu. Nejvyšší hodnotu průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti vykazovaly Moravskoslezský (6,956 %) a Zlínský (6,660 %) kraj. Naopak nejnižší hodnotu si udržovalo Hlavní město Praha (3,897 %). V celé ČR platí, že průměrné procento pracovní neschopnosti žen převyšuje celkové průměrné procento pracovní neschopnosti. V našem kraji dosáhlo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v roce 2021 hodnoty 6,569 %.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Sokolov (6,933 %), naopak nejnižší okres Karlovy Vary (5,861 %).

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 35,1 kalendářního dne, ve srovnání s minulým rokem 2020 se tato doba snížila o 5,9 dne. Jedná se šestou nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR. Zároveň je o 0,6 dne vyšší než kolik činí republikový průměr (34,5 dne). V rámci našeho kraje nejdéle marodili lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti činila 36,6 kalendářního dne, naopak nejméně v okrese Cheb (32,4 dne).

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře