Příjemci důchodů a jejich důchody v Karlovarském kraji

V Karlovarském kraji bylo na konci roku 2020 evidováno 79 126 příjemců všech typů důchodů, tj. starobních, invalidních, sirotčích, vdovských či vdoveckých. Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu (sólo) činila v roce 2020 celkem 14 030 Kč, přičemž muži pobírali v průměru o 2 482 Kč více než ženy.

V Karlovarském kraji pobíralo v prosinci roku 2020 některý ze všech typů důchodů celkem 79 126 osob, z toho 46 595, tj. 58,9 % byly ženy. Počet příjemců důchodů tak meziročně mírně klesl o 745.  Starobní důchod pobíralo 50 656 seniorů, mezi nimi bylo 26 811 žen a 23 845 mužů. Meziročně doznal počet starobních důchodců mírný pokles o 0,8 %. Pokles může být ovlivněn současnou pandemickou situací a zvýšeným počtem zemřelých osob ve vyšších věkových kategoriích.

Průměrný důchod celkem v Karlovarském kraji v roce 2020 činil 13 624 Kč, což je o 7,2 % více než v předcházejícím roce. V porovnání s výší průměrného důchodu v ČR (13 943 Kč) byl průměrný důchod v Karlovarském kraji nižší o 319 Kč. Nejvyšší průměrný důchod byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (15 040 Kč), naopak nejnižší v Ústeckém kraji (13 544 Kč). V porovnání s rokem 2011 vzrostl průměrný celkový důchod v našem kraji o 34,2 %.

Průměrná měsíční výše plného starobního důchodu (sólo) činila v roce 2020 celkem 14 030 Kč, což bylo o 472 Kč méně než kolik činil republikový průměr (14 502 Kč). Muži přitom pobírali důchod o 2 482 Kč vyšší (15 344 Kč) než ženy. V mezikrajském srovnání se na prvním místě pomyslného žebříčku umístilo Hlavní město Praha, kde byl v roce 2020 vyplácen průměrný starobní důchod (sólo) o 1 409 Kč více než v Karlovarském kraji, který se v tomto hodnocení zařadil na poslední příčku mezi všemi regiony ČR.

Zaměříme-li se na počet důchodů vyplácených v závislosti na některém stupni invalidity, zjistíme, že mezi příjemci důchodů s přiznaným stupněm invalidity bylo v roce 2020 více žen (5 306) než mužů (5 062). Mezi muži převládali ti, kteří pobírali invalidní důchod 3. stupně (2 393, tj. 47,3 % všech mužů s invalidním důchodem). Ženy nejčastěji pobíraly důchody pro invaliditu 1. stupně (2 243, tj. 42,3 % všech invalidních žen).

V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním starších osob na trhu práce se v posledních letech zvyšuje počet lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu. V prosinci 2020 pobíralo v Karlovarském kraji předčasný starobní důchod (ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským nebo vdoveckým) 29,7 % starobních důchodců. Ve srovnání s rokem 2011 tak vzrostl počet osob, které do důchodu odešly předčasně přibližně o jednu čtvrtinu na 19 733.

Při pohledu na mezikrajské srovnání zjišťujeme, že do předčasného starobního důchodu odcházejí nejčastěji lidé v Kraji Vysočina (34,7 %), nejméně naopak v Hlavním městě Praze (13,9 %). Karlovarský kraj zaujímá, společně s Plzeňským, deváté místo pomyslného žebříčku mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 2,4 procentního bodu.

Trend u obou pohlaví v kraji je dlouhodobě vzestupný. V průběhu posledních deseti let jsme zaznamenali nárůst počtu předčasných důchodců – mužů o 26,9 % a žen – důchodkyň o 23,5 %. Přestože v absolutních číslech bylo v předčasném důchodu více žen, jejich podíl na celkovém počtu starobních důchodkyň ve sledovaném roce 2020 činil 28,9 %, zatímco u mužů dosáhl tento podíl 30,9 %.

Nejvyšší průměrný starobní důchod (sólo) ve výši 14 212 Kč byl v roce 2020 vyplácen v okrese Sokolov a nejnižší v okrese Cheb (13 834 Kč). V rámci kraje žilo v prosinci 2020 nejvíce příjemců starobních důchodů v okrese Karlovy Vary (20 551 osob) a nejméně v okrese Sokolov (14 567 osob).

V meziokresním srovnání v rámci Karlovarského kraje zaznamenáváme ve sledovaném období nejvyšší průměrnou měsíční výši starobních důchodů (bez souběhu) u mužů v okrese Sokolov (15 737 Kč) a u žen v okrese Karlovy Vary (12 942 Kč). Naopak nejnižší hodnoty byly uvedeny u mužů v okrese Cheb (15 004 Kč) a u žen v okrese Sokolov (12 932 Kč).

Z okresů Karlovarského kraje využívají nejčastěji možnost odejít do předčasného starobního důchodu lidé v okrese Sokolov (32,5 %), nejméně pak v okrese Karlovy Vary (26,7 %).

Srovnáme-li druhy důchodů podle stupně invalidity, zjistíme, že nejvíce osob pobírajících důchod pro invaliditu 1. a 2 . stupně žije v okrese Sokolov (2 281) a pro invaliditu 3. stupně v okrese Cheb (1 580).

V České republice bylo podle České správy sociálního zabezpečení na konci roku 2020 evidováno 676 starobních 100 a víceletých důchodců, z toho bylo 575 žen (85,1 %). V Karlovarském kraji ve sledovaném období žilo 20 osob ve věku 100 a více let, z toho bylo 16 žen (80,0 %).

Zdroj: Český statistický úřad

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře