V pondělí začíná oprava Chebského mostu v Karlových Varech

Chebský most v Karlových Varech bude od 10. května do 23. května uzavřen. Potřebuje nezbytnou údržbu a opravu. Průchod pěších zůstane zachován, doprava bude odkláněna přes okolní mosty, tedy Ostrovský a Tuhnický. Uzavírka si vyžádá také výluku na linkách MHD.

„Na mostě potřebujeme nutně provést nezbytnou údržbu, abychom prodloužili jeho životnost, než přistoupíme k celkové obnově, která je neodvratná a město se jí v následujících letech nevyhne. Nyní se zaměříme na zajištění dostatečného odvodu vody, opravu dilatace a poškozených ploch vozovky. S ohledem na technologický postup oprav, během kterých bude pod asfaltovou vrstvu pokládána speciální pružná hmota, musíme bohužel na 14 dní most pro automobilovou dopravu uzavřít,“ vysvětluje náměstek primátorky Petr Bursík.

Dopravní podnik Karlovy Vary odkloní všechny linky (5, 9, 12, 15, 19, 22, 51 a 104), které standardně projíždějí přes Chebský most k zastávce Elite přes Ostrovský most. V Nákladní ulici poblíž schodiště na Sokolovskou ulici budou dočasně zřízeny náhradní zastávky Elite. Linka č. 51 bude mít po dobu uzavírky prohozené pořadí zastávek Elite a Horní nádraží. Meziměstské linky, které jsou vypravovány jako přímé spoje do Ostrova a zpět, budou z průtahu a zpět rovněž odkloněny přes Ostrovský most.

V souvislosti s uzavírkou Chebského mostu budou vypnuty semafory na přilehlých křižovatkách na obou stranách mostu.

Přehled uzavírek a omezení v dopravě ve městě a okolí stanovený k 30. 4. 2021

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 10.3.2020 do 31.7.2021 budou úplně uzavřeny části chodníků – stezek ve Skalníkových sadech o délce cca 170 m. Důvodem je zřízení staveniště při provádění sanace skalní stěny, skalního masivu a podskalního prostoru při akci „Mlýnská kolonáda – dílčí oprava“.

Od 15.3.2021 do 20.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Kpt. Jaroše v k. ú. Dvory, Dvorský most (označení M 10) a část cyklostezky č. 6 vedoucí pod Dvorským mostem. Důvodem uzavírky je demolice stávajícího a výstavba nového Dvorského mostu. Objízdná trase je zajištěna dopravním opatřením.

  • Trasa 1: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská – Studentská – Doubský most – Závodní – Doubský most – v opačném směru po stejné trase
  • Trasa 2: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská – Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. Jaroše – Chebská – v opačném směru po stejné trase.
  • Bezbariérová trasa pro pěší mezi oběma břehy řeky Ohře bude zajištěna technologickou lávkou, která bude pro potřebu pěších upravena a na obou březích doplněna chodníkovou plochou navazující na stávající chodníky.

Od 15.4.2021 do 30.6.2021 je uzavřena stezka pro pěší v části od bazénu LH Thermal směrem  k I. P. Pavlova z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci  bazénu.

Od 3.5.2021 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Šeříková  – p.p.č. 199/5k. ú. Bohatice bude zde prováděna rekonstrukce ulice Šeříková v  úseku od křižovatky s ulicí Merklínská ke křižovatce s ulicí Na Výfuku.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude úplně uzavřen Most u Letního kina (most vedoucí na parkoviště KOME). Budou zde prováděny stavební práce na demolici a nové stavbě mostu. Za znepřístupněné parkoviště „KOME“ bude po dobu uzavření mostu zřízeno provizorní parkoviště pro autobusovou dopravu v k.ú. Drahovice, ulice Polská na p.p.č. 732/1.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude částečná uzavírka ulice Slovenská, úsek před mostem u Letního kina. Provoz zajištěn dopravním opatřením.

Od 10.5.2021 do 23.5.2021 bude úplně uzavřen Chebský most. Budou zde prováděny opravy havarijního stavu dilatačních závěrů a částečná oprava povrchu mostu. Autobusová doprava je vedena přes Ostrovský most, zastávky z ulice Sokolovská jsou provizorně přemístěny do ulice Nákladní. Pohyb chodců přes Chebský most je po celou dobu zajištěn v chodníkové části.

SILNICE II. a III. třídy

Od 31.7.2020 do 31.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1947 na trase Štoutov – Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 1.4.2021 do 31.8.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/205, v obci Pšov z důvodu provádění stavebních prací. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/205 a III/20514 směr Novosedly dále na křižovatku silnic III/20514 a silnice III/1934 směr obec Pšov na křižovatku silnice III/1934 a III/20519 směr Kobylé na křižovatku silnic III/20519 a II/205 směr Kolešov a zpět.

Od 19.4.2021 do 12.5.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/207 v obci Štědrá – Lažany – Brložec z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/207 a II/198  směr Toužim – Kojšovice – Kozlov – Teleč – Bochov na křižovatku silnic II/198 a I/6 na křižovatku silnic I/6 a II/205 směr Veselov – Žlutice na křižovatku silnic II/205 a II/193 dále na křižovatku silnic II/193 a II/207 směr Štědrá a zpět. Průjezd vozidlům IZS v zásahu a linkovým autobusům bude průjezd umožněn po provizorní trase stavby.

Od 1.4.2021 do 16.7.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici silnice II/207, na p.p.č. 764/2 a 736/1 v k.ú. Štědrá, v obci Štědrá z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.3.2021 do 31.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22129 úsek Podlesí – Otovice Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy

  • pro vozidla do 3,5t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22129 a III/22132 směr Sadov na křižovatku silnic III/22132 a III/22129 dále směr Otovice na křižovatku silnic III/22129 a III/22134 ulicí K Panelárně dále na křižovatku silnic III/22134 a III/22129 a zpět.
  • pro vozidla nad 3,5t a stanovuje se její trasa: po silnici III/22129 na kruhovou křižovatku silnic III/22129 a II/221 směr Ostrov, na křižovatku silnic II/221 a I/13, dále po silnici I/13 směr Karlovy Vary, na křižovatku (sjezd) silnic I/13 a III/22129 dále po silnici III/22129 směr Sadov – Lesov a zpět.

Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy pro vozidla nad 3,5t a stanovuje se její trasa: po silnici III/22129 na kruhovou křižovatku silnic III/22129 a II/221 směr Ostrov, na křižovatku silnic II/221 a I/13, dále po silnici I/13 směr Karlovy Vary, na křižovatku (sjezd) silnic I/13 a III/22129 dále po silnici III/22129 směr Sadov – Lesov a zpět.

Od 1.4.2021 do 31.10.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2209 v obci Nové Hamry z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 13.5.2021 do 6.6.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/198 staničení 13,610 – 13,660 v obci Toužim z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 3.5.2021 do 30.6.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/22132 staničení km 1,150 – 1,847 v obci Sadov – Podlesí  z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.5.2021 od 7:00 hod. do 19.5.2021 do 18:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na místní komunikaci, v obci Chyše, úsek železničního přejezdu P1800, z důvodu provádění stavebních prací. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky II/226 a 20515 směr Žlutice na křižovatku II/226 a II/205 směr Žlutice na křižovatku II/226 a III/1947 směr Čichalov – Štoutov na křižovatku III/1947 a II/194 směr Chyše a zpět.

Od 24.5.2021 do 28.5.2021 od 7:00 hod. do 16:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2205, v obci Smolné Pece, z důvodu provádění stavebních prací. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích I. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/2205 a 20910 po silnici III/20910 směr Božíčany na křižovatku silnic III/20910 a II/209 směr Nová Role na křižovatku silnic II/209 a II/220 dále směr Nejdek, na křižovatku silnic II/220 a III/2205 a zpět.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře