Karlovarský kraj rozdělí dotace na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů

Sbor byl založen v roce 1872, v této době měl 110 členů a vlastnil dvě stříkačky. Členové sboru byli převážně německými obyvateli a až do poválečného období byl sbor akceschopný. Po válce byl však materiál sboru hasičů rozebrán a zdevastován.

Noví osídlenci obce znovu obnovili hasičský sbor dne 14.2.1946. Velitelem hasičského sboru byl až do svého odchodu do důchodu pan Milan Mařík, právě díky němu přežil sbor až do dnešních dnů.

Dříve se k požárům vyjíždělo na nákladním voze, v 60. letech byla získána skříňová Tatra 805 a v 70. letech proběhla výstavba tří boxů hasičské zbrojnice. Postupem času zde byly umístěny 3 vozidla – Bucegi, CAS 25 a ARO 240. Hasičský sbor měl dvě družstva pro výjezd a byl zařazen do zásahové struktury okresu Karlovy Vary.

V současné době má jednotka SDH Březová 17 výjezdový členů, dále mezi členy sboru patří 4 děti a několik seniorů. K dnešnímu dni je tato jednotka zařazena v požárním poplachovém plánu jako jednotka (JPO V/2) s působností pouze v katastru vlastní obce a se 2 výjezdovými družstvy na příkaz operačního důstojníka také mimo katastr obce. Výstroj a výzbroj jednotky je na velmi vysoké úrovni a členové sboru se snaží o svěřenou techniku starat nejen dle řádu Generálního ředitelství HZS, ale také dle potřeb obce Březová.

Všechny jednotky SDH mají nařízené pravidelné jízdy automobilů, které činí pro každého řidiče 10 km za měsíc s každým svěřeným vozem. To je důvodem, proč jsou dobrovolní hasiči i se svou technikou relativně často vidět ve vlastní obci i mimo ni. Jednotky SDH musí také pravidelně zkoušet chod všech agregátů a udržovat akceschopnou i ostatní potřebnou techniku a není tomu jinak ani u SDH Březová.

Spolu s velitelem jednotky SDH Březová (p. Jaroslav Suchý) již delší dobu usilujeme o přeřazení jednotky do vyššího stupně jednotky požární ochrany, tedy JPO III/2. To by znamenalo, že by jednotka byla povolávána také mimo katastr obce, pochopitelně s nárokem na finanční kompenzaci za každý zásah ze strany HZS.

V posledních letech se sboru dobrovolných hasičů Březová podařilo obnovit kompletně vozový park a omladit jej o neuvěřitelných 61 let! Z prostředků obce Březová byla zakoupena novější velkokapacitní cisterna Tatra T815 z roku 1996 a nahradila již dosluhující Tatru T148 z roku 1972. Dále se podařilo pro sbor získat přesně po 50 letech úplně nový dopravní automobil (s pomocí dotací), je jím Ford Transit a nahradil 21 let staré vozidlo Nissan Patrol. Prozatím poslední obměněnou technikou je CAS 25 LIAZ dovezená od SDH Kyselka. Ta v podstatě nahradila již dříve odsunuté vozidlo Bucegi SR113 z roku 1969.

Vozidlo Bucegi SR113 je nyní k vidění v Expozici požární ochrany Zbiroh, stejně jako koněspřežná zápřahová stříkačka z roku 1869. Další historická technika v podobě přileb, proudnic, obleků, motorových agregátů a několika unikátních zápřahových stříkaček, které taktéž patří SDH Březová, je k vidění v Muzeu hasičské techniky na hradě Vildštejn ve Skalné. Veškeré exponáty byly do muzeí však pouze zapůjčeny.

Současnou techniku SDH Březová tvoří dvě cisternové automobilové stříkačky (CAS 32 a CAS 25) a dopravní automobil Ford Transit. Dále mezi vybavení sboru patří nákladní přívěs, vzduchové dýchací přístroje, plovoucí čerpadla, elektrocentrála, motorové pily, vybavení pro lezce pro práci ve výšce, teleskopický žebřík, výsuvný žebřík, přetlakový ventilátor pro nucené odvětrávání zakouřených prostor. A neměli bychom opomenout ani ruční svítilny, ruční a vozidlové radiostanice, tablet se systémem Gina. K dispozici má sbor samozřejmě také ruční vyprošťovací nástroj Hooligan, který je určený přímo hasičům a záchranářům a další armatury potřebné nejen ke zdolávání požárů.

Aby byl sbor akceschopný, je důležité nejen pečovat a udržovat svěřenou techniku, ale také musí členové sboru udržovat v kondici sami sebe jakožto hasiče, tedy po stránce fyzické i po stránce manipulace s veškerou technikou. Pro „práci“ v zásahové jednotce je tak samozřejmě požadována dobrá fyzická zdatnost, plnoletost a chuť pomáhat druhým. Odměnou členům SDH je potom dobrý pocit z pomoci lidem.

Autor: Mgr. Martin Gruber, starosta obce Březová u Karlových Varů

Blog občana

"Blog občana" slouží jako prostor k veřejnému vyjádření našich čtenářů.

Obsah tohoto článku je názorem jeho autora a nemusí se shodovat s názorem redakce, která text neupravuje a nechává jej v původním znění.

Chtěli byste také věřejně prezentovat Váš názor na aktuální témata? Své náměty a příspěvky můžete zasílat na email: redakce(zavináč)zpravycr.cz

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře