V Karlovarském kraji je třetí nejvyšší nezaměstnanost v celé ČR
Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci června 2022 celkem 7 164 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 444 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných (3,57 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,13 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 6. 2022 evidováno na úřadech práce celkem 7 164 uchazečů o zaměstnání, z toho 6 444, tj. 89,9 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 440, tj. o 5,8 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (54,4 %, tj. 3 895). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 301 (4,2 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 857 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali na konci června 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 056 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 14,7 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,8 roku a nezaměstnaní byli o 0,9 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že přesně polovina z nich měla ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání a střední odborné vzdělání s výučním listem absolvovalo 26,9 % uchazečů.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 682 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci tak došlo k poklesu těchto uchazečů o 189, tj. o 10,1 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (685, tj. 40,7 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 9 028 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl na konci sledovaného měsíce hodnoty 3,57 %. Po Ústeckém (4,91 %), Moravskoslezském (4,67 %) a Jihomoravském kraji (3,63 %) se tak jedná o čtvrtý nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,44 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,11 %) a Jihočeském kraji (2,22 %).

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,51 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 69. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Most, Chomutov, Bruntál, Ústí nad Labem, Ostrava, Louny a Děčín.

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (2,39 %), který se umístil na 26. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v červnu 2022 ve srovnání s předcházejícím měsícem snížil, nejvíce pak v okrese Jeseník (o 11,8 %). Naopak meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v osmnácti okresech, největší pak v okresech Pelhřimov (o 3,4 %)  a České Budějovice (o 2,0 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 9,0 %).

K 30. 6. 2022 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 6 346 volných pracovních míst, z toho 822 pro absolventy a mladistvé a 194 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 187 míst, tj. o 2,9 %.

Na 1 volné pracovní místo připadal největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (2,75, resp. 2,06). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,13, což je pátý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,41 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,72). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,30) a Pardubickém kraji (0,41).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,42 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 2,82 uchazeče.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře