Zpráva z dotazníkového šetření: Kvalita života ve městě Karlovy Vary

Zpráva z dotazníkového šetření: Kvalita života ve městě Karlovy Vary

S největší pravděpodobností budou komunální volby v roce 2022 pokračováním dvou základních trendů:

1) bude docházet k dalšímu oslabování parlamentních stran na lokální úrovni, a tím i dalšímu posilování nezávislých kandidátů a jejich uskupení;

2) poměrně značné rozpadávání stranických systémů v jednotlivých městech, tzn. vyšší počet kandidujících subjektů a také schopnost většího počtu kandidátek překročit 5% kvórum. Značnou šanci mají nová lokální uskupení, pokud mají viditelnou nebo něčím inovativní kampaň, a několik osobností, které jsou ve městě známy. Zvláště nerozhodnutí voliči odmítají zavedené strany a hledají změnu. Důvodem je nízká popularita koaliční vlády, čímž se nabízí příležitost zejména pro opoziční sněmovní strany, které i komunální volby chápou jako referendum o vládě.

Poznámka: Prostřednictvím chatbota vyplnilo dotazník 197 respondentů, někteří však neodpověděli na všechny otázky, někde odpovídajícího nebylo možné identifikovat osobu, takže do analýzy vstoupilo 147 respondentů. Dotazník byl zveřejněn pouze na jednom facebookovém profilu, takže musel být učiněn dosběr prostřednictvím e-mailu. Sběr dat se uskutečnil ve dnech 4. 9. – 17. 9. 2022.

Jednou z důležitých otázek, byla ta, která se týkala spokojenosti s životem ve městě. Respondenti volili na škále 0-10 bodů, průměrná hodnota činí 5,8. Celkově převažuje velmi mírná spokojenost.

Součástí dotazování byla rovněž možnost respondentů sdělit názory v otevřené otázce. Vybíráme ty, které se opakovaly nejčastěji. Odpovědi jsou včleněny do několika kategorií:

  • Školství: Promyslet strukturu vzdělávání od středních škol, více posílit bakalářský stupeň. Dostupnost vzdělání a vytvoření podmínek pracovních a bytových, aby zde zůstávali mladí lidé po vysoké škole a neodcházeli jinam. Vysoká škola v krajském městě chybí úplně. Malý výběr středních škol. Dobrý den, jednoznačně v Karlovarském kraji chybí univerzita. Mladí lidé, kteří odcházejí studovat do větších měst se málokdy vrátí. Nenajdou zde uplatnění v oboru nebo je finanční ohodnocení daleko nižší než v jiném kraji.
  • Parkování: Určitě jde o parkování ve městě při návštěvě MMKV nebo městské policie třeba při koupi drahého povolení k vjezdu do lázeňského území. Nevhodné parkovací podmínky, přehuštěná doprava
  • Okrajové čtvrti: Starost o okrajové části města. Věnovat více péče prostředí bydlení obyvatel v okrajových částech města. Zlepšit čistotu na sídlištích
  • Nedostatek práce: Především je to nedostatek pracovních příležitostí. Zajistit více pracovních příležitostí = podpořit vznik podnikatelských subjektů. Z toho pak vyplývá i zvýšení platů, a vyšší zájem o trvalé bydlení ve městě. Z důvodu turistického ruchu je město jednostranně zaměřené na určité profese, chybí průmyslová zóna pro jiná povolání
  • Doprava: Dálniční napojení na českou dálniční sít. Velký počet aut ve městě
  • Sport: Podpora sportu. Větší množství otevřených volných sportovišť (skate park, kluziště, koupaliště) také pro dospívající mládež, jen dětská hřiště nestačí. Víc relaxačních zón ve městě, zlepšit některá sportoviště, lepší vybavení atd. Modernizace některých sportovišť.
  • Kvalita života: Aquapark a atletický stadion důstojný krajskému městu. Velký odpočinkový komplex pro pracující. Malá bezpečnost zejména v okrajových čtvrtích. Více kulturních akci i přes období zimy, koupaliště, letní kino. Kino a rozhodně více zařízení pro zábavu dětí. Lepší dětský bazén, zábavný park, zoo apod.
  • Bydlení: Víc bydlení pro mladé. Dostupnost bydlení pro normální rodiny, zahrádkářské oblasti, řešení problémových lokalit ( garáže Jabloňová ulice, bývalý pivovar apod.)

Průzkum v Karlových Varech ukázal jednu specifickou věc, jedná se o oblast školství, kdy nedostupné vzdělání je považováno za jednu z nejdůležitějších příčin poklesu obyvatelstva ve městě. Poměrně atypické je to, jak často bylo školství zmiňováno v jednotlivých otevřených odpovědích. To má samozřejmě své příčiny. Například analýzy České školní inspekce, které zpracovává KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci ukazují, že situace v Karlovarském kraji i okrese Karlovy Vary není v tomto směru dobrá. Bylo by vhodné, pokud by se některý volební subjekt choval racionálně a vizionářsky, byť jde o běh na dlouhou trať. Počet zmínek ohledně školství příliš často v průzkumech nenacházíme.

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci, 18. září 2022

Po důkladné analýze zprávy: Kvalita života ve městě Karlovy Vary a prostudování volebních programů politických subjektů, které se budou ucházet v nadcházejících komunálních volbách o hlasy voličů v Karlových Varech vyplývá:

Občané, kteří se rozhodnou jít k blížícím se obecním volbám budou preferovat volbu hnutí a stran současného vedení města s možnou výjimkou, a tou jsou strany současné vládnoucí koalice.

Nejblíže přáním voličů je volební program hnutí KARLOVARÁCI

Redakce

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře