Zítra se uskuteční 3. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje

Třetí zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, se uskuteční dne 1. února 2021 od 9:00 hodin v Hale míčových sportů v Karlových Varech, Západní 1812, Karlovy Vary

Jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje můžete sledovat online na webových stránkách zde: kr-karlovarsky

Návrh programu:

A.Volba návrhové komise
B.Volba ověřovatelů zápisu
C.Schválení programu jednání
  
1.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 1. 2. 2021
2.Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje
3.Zpráva Kontrolního výboru
4.Zpráva Finančního výboru
5.Zpráva Výboru pro zdravotnictví
6.Zpráva Výboru majetkového
7.Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
8.Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2021
9.Rozpočtové změny
10.Zrušení a převod zůstatku Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji
11.Volba přísedících Krajského soudu v Plzni
12.Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje – Horská služba ČR, o.p.s.,
a obec Tři Sekery
13.Volba členů Výboru pro národnostní menšiny
14.Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6
15.Žádost KMS Kraslické městské společnosti s.r.o., o snížení jednorázové finanční náhrady
za omezení vlastnických práv v souvislosti se stavbou „Obnova kanalizace a vodovodu
v ulici Mánesova, Kraslice“ v silničních pozemcích v majetku Karlovarského kraje
16.Řešení krizové situace v cestovním ruchu a lázeňství
17.Aktuální informace o přípravě Fondu pro spravedlivou transformaci a operačním programu Spravedlivá transformace
18.Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří, z.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 1321 a 1364/6 v k.ú. Kynšperk nad Ohří
19.Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví společnosti Nový Radhošť, s.r.o., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.p.č. 1674/7 v k.ú. Krásná
20.Prodej nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzické osoby
– části pozemku p.p.č. 1911/2 v k.ú. Pozorka u Nejdku
21.Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření  pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 1524/3, 1548/2, 1577/6 v k.ú. Opatov u Lubů, p.p.č. 1992/2, 2016/4, 2021/2, 2021/3, 3876/5, 3891/2
v k.ú. Hranice u Aše a p.p.č. 179/3 v k.ú. Lípa
22.Bezúplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření  pro Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky v k.ú. Milíře
u Rovné, Vranov u Rovné, Novina u Sokolova, Vítkov u Sokolova, Hrušková a Lobzy
u Březové  
23.Bezúplatný převod nemovitých věcí pozemku st. p. č. 405, jehož součástí je stavba č. p. 330, pozemků st. p. č. 462, 734, 804, jejichž součástí je  stavba bez č.p./č.e., a pozemku p. č. 112/2 v k.ú. a obci Toužim z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim a bezúplatný převod souboru movitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim
24.Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 892/7 a části pozemku p.p.č. 892/1 v k.ú. Vahaneč a části pozemku p.p.č. 316/1 v k.ú. Verušičky z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Verušičky a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 169/1 a 943 v k.ú. Vahaneč a části pozemků p.p.č. 32, 316/2 a 316/4 v k.ú. Verušičky z majetku obce Verušičky do majetku Karlovarského kraje 
25.Bezúplatný převod nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nová Role – část pozemku p.p.č. 1545/3 v k.ú. Nová Role
26.Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku
města Hroznětín – pozemek p.p.č. 719 včetně stavby silnice č. III/22131 v k.ú. Ruprechtov
u Hroznětína
27.Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Nejdek – části pozemku p.p.č. 3327/1 v k.ú. Nejdek
28.Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku města Toužim – pozemky p.č. 1592/10 a p. č. 1592/11 v k.ú. Toužim
29.Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Citice
– pozemky p.č. 339, 420/2 a 437/1 v k.ú. Citice
30.Projekt „Zateplení Domova mládeže SOŠ stavební K. Vary“ Střední odborné školy stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace
31.Změna zřizovací listiny Gymnázia Cheb, příspěvková organizace
32.Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Karlovarském kraji
za školní rok 2019/2020
33.Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020
34.Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2020
35.Program obnovy venkova – žádost o změnu v dotované akci obce Hazlov
36.Změna Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje Program obnovy venkova
37.Dodatek č. 1 k Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2021
38.Rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji
v roce 2021
39.Poskytnutí dotací na zajištění sociálních služeb v roce 2021 v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence II
40.Služba obecného hospodářského zájmu: Karlovarská krajská nemocnice a.s. – rok 2021
– předběžná kalkulace
41.Služba obecného hospodářského zájmu: Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. – rok 2021
– předběžná kalkulace
42.Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS PLUS s.r.o. – rok 2021
– předběžná kalkulace
43.Služba obecného hospodářského zájmu: NEMOS SOKOLOV s.r.o. – rok 2021
– předběžná kalkulace
44.Projekt: „Zdravotnická technika ReactEU Karlovarská krajská nemocnice a.s. – projekt A“ financovaný v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 – schválení přípravy
a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu projektu    
45.Projekt: „Zdravotnická technika ReactEU Karlovarská krajská nemocnice a.s. – projekt B“ financovaný v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 – schválení přípravy
a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu projektu
46.Pověřovací akty k projektům společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., financované v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, které jsou součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020
47.Projekt: „Nová budova následné péče v Rehos Nejdek“ financovaný v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu projektu
48.Projekt: „Informační technologie ReactEU Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“ financovaný v rámci evropského investičního nástroje ReactEU, který je součástí Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 schválení přípravy a realizace projektu, schválení závazného finančního příslibu projektu  
49.Různé

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře