Výroba se zatím bez uhlí neobejde, těžba ale klesá , Sokolovská uhelná loni vytvořila rekordní zisk 2,3 miliardy Kč

Karlovarský kraj patří mezi tři strukturálně postižené regiony v rámci České republiky, a jako takový má možnost čerpat finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST)

Ty mají umožnit řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů transformace a usnadnit území přechod k jiným zdrojům a ke klimaticky neutrální ekonomice. Nyní je vyhlášena výzva – Koncepce a příprava projektů obnovy území v Karlovarském kraji, která přináší přímou podporu do území Sokolovska.

​„Sokolovsko je oblastí, která je nejzásadněji postižena historickou těžbou uhlí v celém Karlovarském kraji. Jsem proto velmi rád, že připravených 40 milionů korun poputuje právě tam, kde se s následky těžby potýkají obyvatelé nejvíce a pomohou tak s rozvojem tohoto území,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.

Z 22. výzvy operačního programu je možné podpořit aktivity, jež se zaměřují na plánování a koordinaci rozvoje území, na přípravu projektů v podobě přípravy studií proveditelnosti nebo projektové dokumentace, dále na zpracování studie systému sídelní zeleně, krajiny a ekologické stability a poslední je pak aktivita zaměřená na podporu průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a na návrh sanace takové lokality.

Cílovou skupinou výzvy v rámci tematické oblasti obnovy venkova jsou obyvatelé vymezeného území po těžbě v rámci Karlovarského kraje, konkrétně se jedná o katastrální území:

Boučí, Božičany, Březová u Sokolova, Bukovany u Sokolova, Citice, Čistá u Svatavy, Dolní Chodov, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Hlavno, Horní Částkov, Horní Nivy, Horní Rozmyšl, Chlum Svaté Máří, Chranišov, Jenišov, Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, Královské Poříčí, Lítov, Lomnice u Sokolova, Loučky u Lokte, Mírová, Nové Sedlo u Lokte, Radvanov, Rájec u Černavy, Sokolov, Stará Chodovská, Staré Sedlo u Sokolova, Svatava, Tatrovice, Tisová u Sokolova, Týn u Lomnice, Vintířov u Sokolova, Vítkov u Sokolova, Vřesová.

Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách operačního programu. V pátek (dnes) 2. 6. 2023 by měla být vyhlášena další z výzev OPST pro aktivitu “Obnova území – Příroda a krajina”.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře