Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji, Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní
Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji – V 1. čtvrtletí 2023 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 8,0 %, reálně však zaznamenala výrazný pokles o 7,2 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2023 činila v našem kraji 35 010 Kč, což je o 8,0 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (41 265 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 6 255 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (52 814 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 16,4 %, reálně tak došlo v našem kraji  k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2023 o 7,2 %.1) Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR, v Karlovarském kraji byl tento pokles po Hlavním městě Praze druhý největší (společně s krajem Královéhradeckým).

1) k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou  Českou republiku

V 1. čtvrtletí 2023 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 025,9 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,2 tis. zaměstnanců.

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo v 1. čtvrtletí roku 2023 k mírnému meziročnímu poklesu v pěti krajích: Zlínském (o 0,7 %), Ústeckém, Pardubickém (shodně o 0,4 %), Kraji Vysočina (o 0,2 %) a Jihočeském (o 0,1 %). Na druhé straně výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 4,6 %), vyšší nárůst byl i v Plzeňském kraji (o 1,5 %). V ostatních regionech doznal počet zaměstnanců jen mírný nárůst, v Karlovarském kraji činil tento nárůst 0,4 %.

Zdroj: ČSÚ / Více informací: Průměrné mzdy – 1. čtvrtletí 2023

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře