Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji, Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní
Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji – Ve 2. čtvrtletí 2022 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 3,3 %, reálně však zaznamenala pokles o 10,8 %.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 15,8 %, reálně tak došlo v našem kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2022 o 10,8 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2022 činila v našem kraji 34 725 Kč, což je o 3,3 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (40 086 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 361 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (49 221 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 15,8 %, reálně tak došlo v našem kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2022 o 10,8 %.1). Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR. Nejvýrazněji se snížily mzdy v Ústeckém kraji, a to o 12,3 %.

1)k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku

Ve 2. čtvrtletí 2022 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 4 025,2 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 82,2 tis. zaměstnanců.

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo ve 2. čtvrtletí 2022 k meziročnímu poklesu v krajích Ústeckém (o 0,3 %) a Libereckém (o 0,1 %). Na druhé straně výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,3 %). V ostatních regionech rostly počty zaměstnanců do 1,6 %, v Karlovarském kraji činil tento nárůst 0,8 %.

V 1. pololetí 2022 průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla v Karlovarském kraji o 5,6 % oproti stejnému období minulého roku a dosáhla tak hodnoty 33 672 Kč.

Od počátku roku 2022 bylo v ČR zaměstnáno průměrně 4 006,1 tisíc zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,7 tisíc zaměstnanců. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2021 tak došlo k poklesu počtu zaměstnanců v našem kraji o 0,7 %.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Populární
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře