Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji, Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní

Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2022

V 1. čtvrtletí 2022 v Karlovarském kraji vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství oproti stejnému období předchozího roku o 8,2 %, reálně však zaznamenala pokles o 2,7 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v 1. čtvrtletí 2022 činila v našem kraji 32 605 Kč, což je o 8,2 % více než ve stejném období minulého roku. Karlovarský kraj zůstává nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní. V porovnání s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice (37 929 Kč) byla průměrná mzda v Karlovarském kraji nižší o 5 324 Kč. Nejvyšší mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v Hlavním městě Praze (48 498 Kč), tato průměrná mzda výrazně převyšuje i celorepublikovou hodnotu.

Spotřebitelské ceny se v České republice ve sledovaném období zvedly o 11,2 %, reálně tak došlo v našem kraji k poklesu průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2022 o 2,7 %.1) Pokles průměrné reálné měsíční mzdy zaznamenaly všechny regiony ČR. Nejvýrazněji se snížily mzdy v Ústeckém kraji, a to o 4,9 %.

V 1. čtvrtletí 2022 bylo v České republice zaměstnáno průměrně 3 994,4 tis. zaměstnanců, v Karlovarském kraji pak 81,3 tis. zaměstnanců.

Z pohledu počtu zaměstnanců došlo v 1. čtvrtletí 2022 k meziročnímu poklesu v krajích Ústeckém (o 0,3 %) a Moravskoslezském (o 0,2 %). Na druhé straně výrazně vzrostl počet zaměstnanců v Hlavním městě Praze (o 3,0 %). V ostatních regionech rostly počty zaměstnanců do 1,6 %.

1)k výpočtu meziročního indexu reálné mzdy za kraj byl použit index spotřebitelských cen za celou Českou republiku

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře