Vývoj cen nemovitostí v Karlovarském kraji

Ve tříletém období 2017 až 2019 vzrostla průměrná kupní cena rodinného domu v Karlovarském kraji na 2 506 Kč/m3, což je o 4,5 % více než v uplynulém tříletém období 2016–2018. Současně se zvýšila také průměrná kupní cena bytů, a to dokonce o 12,0 % na 14 785 Kč/m2.

Dlouhodobě rostoucí trend se nevyhnul ani cenám stavebních pozemků, které se meziročně zvýšily ve všech regionech ČR. Karlovarský kraj vykázal v roce 2019 v mezikrajském srovnání čtvrtou nejnižší hodnotu indexu cen stavebních pozemků, a to 134,0.

Koncem roku 2020 vydal Český statistický úřad publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí – 2017 až 2019, kterou vydává za tříleté období každoročně a která plynule navazuje na publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2016 až 2018. Jejím hlavním cílem je poskytnout informace o cenové hladině nemovitostí v České republice, a to dle jejich druhu, polohy a dalších rozhodujících faktorů včetně jejich rozložení v čase. Shrneme-li stav cen nemovitostí v Karlovarském kraji v letech 2017 až 2019 jedinou větou, můžeme konstatovat, že byly celorepublikově podprůměrné a vykazují, podobně jako v ostatních krajích ČR, růstový trend.

Rodinné domy

Průměrná kupní cena rodinného domu v Karlovarském kraji dosahovala ve tříletém období 2017–2019 výše 2 506 Kč/m3 a v mezikrajském srovnání se tak svou úrovní umístila po Hl. městě Praze (9 418 Kč/m3), Středočeském (3 766 Kč/m3), Jihomoravském (2 873 Kč/m3) a Plzeňském kraji (2 570 Kč/m3) na pátém nejvyšším místě. Zároveň byla o 5,3 % nižší, než kolik činil celorepublikový průměr (2 645 Kč/m3).

Nejvyšší kupní cena v daném období (4 692 Kč/m3) byla v Karlovarském kraji zaznamenána u rodinných domů v krajském městě, a to u nemovitostí s nejnižším pásmem opotřebení (0– 10 %). Současně platilo, že s rostoucím počtem obyvatel obce se zvyšovala i průměrná kupní cena rodinných domů a naopak se zvyšujícím se pásmem opotřebení cena klesala. Počet převodů rodinných domů se ve sledovaném období v Karlovarském kraji mírně zvýšil, a to o 2,7 %. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán v okrese Sokolov, a to dokonce o celou jednu pětinu.

Z posledních dostupných informací vyplývá, že rodinné domy se v letech 2017–2019 prodávaly za nejvyšší průměrnou kupní cenu v okrese Cheb, a to za 2 684 Kč/m3. V tomto okrese byla současně nejvyšší i průměrná cena odhadní (1 989 Kč/m3). Naopak nejnižší průměr obou těchto cen vykázal ve sledovaném období okres Sokolov.

Zaměříme-li se na vztah výše kupní ceny a velikosti obcí, ve kterých se rodinné domy prodávaly, zjistíme, že nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána v krajském městě (3 676 Kč/m3), zatímco nejnižší hodnoty dosahovala u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 2 000–9 999 (2 179 Kč/m3). Současně platilo, že za nejvyšší průměrné kupní ceny se prodávaly rodinné domy v pásmu opotřebení do 10 %, přičemž v tomto pásmu dosáhla průměrná kupní cena nejvyšší hodnoty v okrese Sokolov, kde bylo možné získat 1 mza 4 204 Kč.

Byty

Ve tříletém období 2017–2019 se v Karlovarském kraji vyšplhala průměrná kupní cena bytu na úroveň 14 785 Kč/m2. V mezikrajském srovnání tak šlo o druhou nejnižší hodnotu, levněji bylo možné koupit 1 m2 již jen v Ústeckém kraji (9 019 Kč/m2). Stejně tomu tak bylo i u odhadních cen bytů, nejnižší byly opět zaznamenány v Karlovarském (11 526 Kč/m2) a Ústeckém kraji (6 368 Kč/m2). Naopak nejdražší bydlení bylo tradičně v Hl. městě Praze a Jihomoravském kraji, kde průměrné kupní ceny bytů dosáhly úrovně 62 459 Kč/ma 36 603 Kč/m2.

Podobně jako u ostatních typů nemovitostí, tak i zde závisí výše kupní ceny na velikosti obce a  pásmu opotřebení. Stejně jako u rodinných domů i zde platilo, že nejvyšší průměrná kupní cena byla zaznamenána v Karlových Varech, v bytech s nejnižším pásmem opotřebení do 5 %, a to 25 865 Kč/m2. Se zvyšujícím se pásmem opotřebení samozřejmě kupní cena klesala, v některých případech i o více než třetinu.

V Karlovarském kraji dosáhly v letech 2017–2019 průměrné kupní i odhadní ceny nejvyšší úrovně v okrese Karlovy Vary, ve kterém se byty kupovaly průměrně za 20 025 Kč/m2, zatímco odhadci ocenili hodnotu těchto bytů téměř o pětinu méně (16 161 Kč/m2). Nejnižší úrovně dosáhly kupní i odhadní ceny bytů za 1 mopět v okrese Sokolov, a to 8 782 Kč/m2, resp. 7 200 Kč/m2. Nárůst počtu převodů bytů byl podobně jako u rodinných domů ve sledovaném období minimální, a to pouze 2,3 %. Nejvyšší nárůst počtu převodů bytů byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, a to téměř o polovinu (o 49,6 %).

Nejvyšší průměrná kupní cena bytů byla zaznamenána opět v krajském městě (23 005 Kč/m2), zatímco nejnižší hodnoty dosahovala u obcí s počtem obyvatel v rozmezí 2 000–9 999. V pásmu opotřebení bytů do 5 % byla uvedena nejvyšší průměrná kupní cena také v okrese Karlovy Vary, kde bylo možné získat 1 m2 za 23 236 Kč.

Stavební pozemky

Ceny stavebních pozemků se v Karlovarském kraji v průběhu let 2016–2019 pohybovaly stejně jako u jiných druhů nemovitostí nad cenovou hladinou roku 2010 a nadále vykazují dlouhodobě rostoucí tendenci.

Zaměříme-li se na úroveň cenové hladiny v jednotlivých krajích v roce 2019, zjistíme, že nejvyšší průměrnou hodnotu indexu cen stavebních pozemků vykázal v roce 2019 ve srovnání s rokem 2010 Jihočeský kraj, a to 149,2. Druhou nejvyšší hodnotu uvedl Jihomoravský kraj (148,0) následovaný krajem Olomouckým (146,2). Naopak nejmenší cenový nárůst byl v roce 2019 v porovnání s rokem 2010 zaznamenán v Kraji Vysočina (122,8). Karlovarský kraj vykázal ve sledovaném období čtvrtou nejnižší hodnotu tohoto indexu, a to 134,0.

Z okresů Karlovarského kraje dosáhla nejvyšší cenové úrovně kupní cena stavebních pozemků v okrese Karlovy Vary, naopak nejlevněji bylo možné koupit stavební pozemek v okrese Sokolov.

Další informace k cenám nemovitostí lze nalézt v publikaci Ceny sledovaných druhů nemovitostí – 2017 až 2019.

Zdroj: Český statistický úřad

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře