Nominujte Seniora roku 2023 Karlovarského kraje, Vyhlášení výsledků ankety Senior roku Karlovarského kraje
Karlovarský kraj vyhlašuje již od roku 2017 anketu Senior roku, jejímž hlavním cílem je ocenění aktivních seniorů a posílení jejich postavení ve společnosti. Letos se slavnostní vyhlášení výsledků ankety konalo v prostorech Kulturního domu Dvorana v Lokti.

Do 6. ročníku ankety mohl být nominován senior z Karlovarského kraje od 60 let. Nominaci mohl zaslat kdokoliv, a to prostřednictvím online formuláře, pomocí tištěného anketního lístku, případně ji sdělit telefonicky. Nominováno bylo celkem 25 seniorů, z nichž vybrala Rada Karlovarského kraje tři, kteří získali titul Senior roku Karlovarského kraje pro rok 2022 a dalších 6 pak Cenu hejtmana Karlovarského kraje.

Senioři roku obdrželi z rukou hejtmana Petra Kulhánka a radního pro sociální věci Roberta Pisára pamětní listy, květiny, dárkové šeky na nákup, poukázky do lékárny, dárkové koše a také ceny od přítomných zástupců jednotlivých měst a obcí. Další ocenění pak získali dárkové koše, poukázky, pamětní listy, květiny a dary od obcí a měst. V rámci slavnosti vyhlášení výsledků ankety vystoupila také zpěvačka Světlana Nálepková a k tanci zahrála skupina Kateřina Bodláková Band.

Senior roku Karlovarského kraje 2022: 
  • Jitka Hradílková – Karlovy Vary
  • Ing. Jaroslav Ochec – Karlovy Vary
  • Jan Zmrzlý – Sokolov

Cena hejtmana Karlovarského kraje:       

  • Eva Kočálková – Loket         
  • Lubomír Boukal – Březová u Sokolova        
  • RNDr. Petr Rojík Ph.D. – Rotava      
  • Marie Kozlová – Mariánské Lázně   
  • Mgr. Věra Kučavová – Mariánské Lázně     
  • Helena Vondráčková – Mariánské Lázně

Medailony oceněných:

Jitka Hradílková – Karlovy Vary

Paní Hrádílková zasvětila celý svůj profesní život lázeňství a cestovnímu ruchu. Velkou část života pracovala pro město Karlovy Vary, a to i v současné době, kdy je již řadu let v důchodu. Je stále velmi aktivní, provádí po městě, stará se o zahraniční delegace, tlumočí významným návštěvám, provází zahraniční média a televizní štáby. Spolupracuje s destinační agenturou Karlovarského kraje, vystupuje na přednáškách o městě, je aktivní členkou Klubu přátel Karlovy Vary, významně se podílí na realizaci Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Je nositelkou Ceny Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech, Ceny města Karlovy Vary a Stříbrné medaile města Baden-Baden.

Ing. Jaroslav Ochec – Karlovy Vary

Pan Ochec byl dlouholetým odborným pracovníkem v oblasti těžby uranu na Jáchymovsku. Dosud je obdivovatelem historie Jáchymovska a popularizátorem této problematiky mezi veřejností a lázeňskými hosty. Je také dlouholetým autorem historických článků a pravidelně přednáší lázeňským hostům o historii Jáchymovska. Patří k zakladatelům Společnosti Hornické a historické Jáchymovsko. Věnuje se také fotografování a průběžně zaznamenává události. I přes svůj věk je stále velmi aktivní ve všech uvedených oborech.

Jan Zmrzlý – Sokolov

Pan Zmrzlý sloužil ve vojenském orchestru v Karlových Varech, hrál v Karlovarském symfonickém orchestru a ve Velkém dechovém orchestru Amati Kraslice. Byl dirigentem Hornického dechového orchestru Sokolov. 21 let učil v Základní umělecké škole v Sokolově. Do dnešního dne vede dechovou hudbu města Kynšperk nad Ohří. Je také aktivním skladatelem, v roce 2021 vydal své první autorské CD s názvem „Pro Aničku“ a v roce 2022 následovalo druhé autorské CD „Muži přeci nestárnou“.

Eva Kočálková – Loket

Paní Kočálková působí několik let jako předsedkyně místní organizace Senioři ČR z. s.  Fungování místní organizace pozvedla na profesionální úroveň. Díky ní mají  senioři z Lokte a okolních obcí možnost se pravidelně setkávat, účastnit se kulturních i společenských akcí, a to téměř po celé republice. Paní Kočálková je aktivní a pracovitá žena, což se promítá v její spolupráci s městem Loket a také na rozvoji místní organizace. Dokázala si vytvořit tým lidí, kteří jsou naladěni na stejné vlně a společnými silami umožnují seniorům užívat si aktivního života.

Lubomír Boukal – Březová u Sokolova

Pan Boukal se věnuje společenskému a kulturnímu životu v Březové u Sokolova již desítky let. Jeho největším přínosem pro město a okolí je vedení Březovského dechového orchestru Březováček, který funguje ve městě od roku 2008. Pan Boukal se zasloužil o obnovu tradice dechovkové hudby v Březové. Stabilní základnu hudebního souboru dnes tvoří téměř 20 muzikantů. Sám se stará o veškerou organizaci akcí a chod klubu. Pan Boukal byl také velmi aktivní v komunální politice města.

RNDr. Petr Rojík Ph.D. – Rotava

Pan Petr Rojík se již od mládí zajímal o geologii, po vojně nastoupil na pozici geologa v sokolovských dolech. Jako laik se věnuje studiu krušnohorských kronik a působí jako průvodce v této oblasti. Je autorem několika knih, z nichž nejznámější je Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří. Zabývá se badatelskou činností a spolupracuje českými vědeckými ústavy. Již desátým rokem vede kurz na přírodovědecké fakultě. Kromě geologie se aktivně zajímá o hornickou historii, dějiny, lidové umění a národnostní problematiku kraje. Organizuje přednášky, exkurze, výlety, udržuje přeshraniční kontakty a provozuje klasickou hudbu.

Marie Kozlová – Mariánské Lázně

Paní Marie Kozlová řadu let pracuje ve výboru základní organizace seniorů Mariánské Lázně. Jejím cílem je zapojení seniorů do aktivního života. Organizuje přednášky a zajímavé výlety.
I přes svůj pokročilý věk ve své práci stále pokračuje. Překážkou pro ni nejsou ani zdravotní potíže. Již osm let pravidelně zajišťuje týdenní ozdravné pobyty pro seniory. Před několika roky přijala výzvu města a od té doby chodí každý týden do mateřské školy číst dětem pohádky. Ochotě podpořila i soutěž „Babička roku“ vyhlášenou Karlovarským krajem v roce  2019  a navzdory tomu, že jí bylo 84  let, se do soutěže přihlásila. Vyhrála 1. místo v kraji a úspěšně reprezentovala náš kraj v celostátní soutěži.

Věra Kučavová – Mariánské Lázně

Paní Kučavová je skromná a přes důchod stále aktivní učitelka mariánskolázeňských základních škol. Je aktivní ve společenském, kulturním a osvětovém životě, zapojuje se do pracovních skupin MAP a školních projektů. Působí jako cizojazyčná lektorka, je spoluautorkou učebnice pro ZŠ a členkou předsednictva Českého svazu hádankářů a křížovkářů. Její zásluhou je město centrem celorepublikové činnosti mládeže při luštění křížovek, hádanek a sudoku. Pořádá přebory a organizuje soutěže v sudoku na školách. V její autorské práci se objevují reálie a pamětihodnosti Mariánských Lázní a Karlovarského kraje.

Helena Vondráčková – Mariánské Lázně

Paní Vondráčková je dlouholetou externí spolupracovnicí Domova pro seniory Mariánské Lázně. Angažuje se v oblasti kultury, zajišťuje pro domov společenské akce pro klienty. Dále se zapojuje do aktivizace s klienty. Pořádá pro ně výlety, oslavy narozenin, vystoupení uměleckých škol. Má svou prací velký vliv na osobní rozvoj klientů a jejich psychickou pohodu. Pro klienty je její práce velkým přínosem, vykonává ji vždy s velkým nasazením a zájmem.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje, foto ilustrační

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře