Virtuální model by nám měl ukázat středověkou Aš, Zprávy Karlovarsko

„Po stopách fojtů. Nový způsob turistiky“. Pod tímto názvem se skrývá projekt, na jehož konci by měl být k dispozici další produkt cestovního ruchu.

Virtuální model by nám měl ukázat středověkou Aš

Tentokrát je pozornost zaměřena do prostor muzea na Poštovním náměstí. Projektovým záměrem je zde zrekonstruovat tři prázdné místnosti, do kterých se umístí virtuální model, na které bude k vidění celkový vývoj města od jeho založení po středověk. Předpokládaný začátek projektu, rozloženého do tří let, je rok 2024. Celkové náklady jsou odhadovány na sedm miliónů korun, z toho stavební část  na 3,2 miliónu a virtualizace na další dva milióny korun.

Na schůzi 3. 4. Rada města Aše spolupráci na tomto projektu schválila, včetně podání žádosti o dotaci do Programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko – Sasko 2021 – 2027 a doporučila zastupitelstvu schválit předfinancování projektu, za podmínky přidělení dotace.

Záměr je pokračováním projektu Kulturní cesta fojtů, na  kterém se podílí 11 partnerů v oblasti kultury a historie z Čech a Saska (u nás města Cheb, Aš a Františkovy Lázně). Smyslem projektu, který „běží“ už několik let, je společná a cílená propagace přeshraničních turistických a kulturních nabídek v okolí.

Město Aš v rámci tohoto projektu zajistilo spolufinancování virtualizace vyhořelého evangelického kostela, včetně jeho interiérů a v nedávné době také průvodce Goethovým náměstím v jeho historické podobě z počátku 20. století. Projekty byly podpořeny Evropskou unií v rámci programu spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Zdroj a foto: Město Aš

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře