V Tisové vyrábí teplo a elektřinu z biomasy
Až čtyřicet procent vsázky uhlí fluidního kotle Elektrárny Tisová (ETI) může už v nadcházejících měsících nahradit biomasa. Její spalování ve zdroji, který zásobuje teplem tisíce domácností v Sokolově a širokém okolí, je dalším významným krokem skupiny Sokolovské uhelné na cestě ke snižování dopadů výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí. 

Vsázku biomasy jsme zahájili v říjnu a postupně navyšujeme její objem. Zatímco v současné době tvoří zhruba  8 procent, její celkové množství lze navýšit až na úroveň čtyřiceti procent celkové vsázky,” říká ředitel ETI Pavel Homola. Celkově by tak mohl objem energeticky využívané biomasy dosáhnout objemu až 12 500 tun měsíčně.

“Zdrojem biomasy pro naši elektrárnu je především odpad z lesnické produkce a dále pak odpad z průmyslové dřevovýroby. Snažíme se přitom využívat zdroje co nejblíže elektrárně, abychom minimalizovali ekologickou stopu i při dopravě a zároveň tak podpořili rozvoj regionu,” shrnuje Homola. 

Spalování biomasy je jedním z dalších velmi důležitých kroků na cestě k dosažení uhlíkové neutrality. “Při hoření biomasy se totiž uvolní pouze tolik oxidu uhličitého, kolik ho rostlina sama spotřebovala při svém růstu. Nedochází tak k zatěžování životního prostředí uvolňováním fosilního CO2 a při cíleném pěstování biomasy je navíc uvolněný objem opět deponován zpět, například do dřevní hmoty,” uzavírá Homola s tím, že zatímco na konci dekády se biomasa na celkové produkci elektrické energie v ČR podílela zhruba 2,4 procenty, v budoucnosti by se měl její podíl dále zvyšovat. A to i díky možnosti jejího využití ve fluidních kotlích ETI.  

Elektrárna Tisová, která je dceřinou společností Sokolovské uhelné, je nejstarší českou velkokapacitní elektrárnou. Byla vybudována v letech 1954 až 1962 v západní části sokolovské hnědouhelné pánve s cílem využívat právě místní zdroje. Spalování biomasy se v elektrárně Tisová zkoušelo už na počátku tisíciletí. Tehdy se zde experimentálně testovalo například využití pazdeří z konopí, nebo energetického šťovíku. Kvůli nedostatku biomasy na trhu se od jejího využívání upustilo. V současné době má ETI zajištěný dostatek dodávek jak do konce roku 2021, tak na celý nadcházející rok 2022. V roce 2021 předpokládá využití 25 000 tun biomasy a pro rok 2022 by tento objem mohl dosáhnout až 150 000 tun.

Výroba elektrické energie z nízkoemisních a obnovitelných zdrojů je jedním z hlavních pilířů energetické koncepce rovněž i sesterské skupiny SUAS GROUP. Vedle využití biomasy v ETI ze skupiny Sokolovská uhelná tak připravuje sesterská skupina SUAS GROUP rozsáhlou výstavbu fotovoltaických nebo větrných elektráren na plochách zasažených v minulosti těžbou a zpracováním hnědého uhlí.

Zdroj: Fb – Sokolovská uhelná

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře