V Karlových Varech byla zahájena Tříkrálová sbírka
Zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi, ohroženým sociálním vyloučením. To vše charakterizuje největší pravidelnou celonárodní Tříkrálovou sbírku. V Karlových Varech ji zahájil hejtman Karlovarského kraje, primátorka města Karlovy Vary a biskup František Radkovský

Charity, pro něž je Tříkrálová sbírka důležitým zdrojem, pomáhají seniorům s omezenou soběstačností, duševně i fyzicky handicapovaným lidem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelných pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují. Část vykoledovaných peněz jde na přímou pomoc potřebným lidem ve farnostech nebo na podporu dětí ze sociálně slabých rodin ve školách.

Farní charita Karlovy Vary využije svůj podíl z koledy na pořízení nové kuchyňské linky se spotřebiči pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Farní charita Cheb zase využije koledu na provoz Dobrovolnického centra, podporu sociálních služeb pro lidi bez přístřeší provozovaných zde diecézní charitou, podporu Hospice Sv. Jiří o. p. s. a na pomoc dvěma lidem se vzácným genetickým onemocněním.

Tři králové budou koledovat do 15. ledna 2023 a přispět je možné přímo do kasičky s logem Charity Česká republika, kterou nosí jeden z koledníků. Ve stejném termínu budou rozmístěny také statické pokladničky na veřejných místech. Do konce ledna bude ještě možnost přispět bezhotovostně. On-line koleda, která probíhá na webu sbírky, umožňuje přispívat koledující organizaci v místě bydliště podle zadání PSČ a běží celoročně s uzávěrkou vždy k 30. dubnu.

Tříkrálová sbírka není jen jednou z řady sbírek, do nichž dnes mohou lidé přispívat. Dobrý pocit z daru věnovaného na pomoc lidem, je pro toho, kdo dar dává, jen jedním z přínosů. Sbírka má kořeny v lidové tradici a dárcům, za nimiž koledníci přicházejí, přináší něco neobyčejného. Je to jednak často mezigenerační setkání, kdy koledníci ve věku vnoučat navštěvují seniory, jimž dětský zpěv vykouzlí úsměv na tváři. Je to ale i požehnání domu nebo domácnosti dárce. K+M+B nejsou totiž jen iniciály králů Kašpara, Melichara a Baltazara, ale také první písmena latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat,“ neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Nápis K+M+B 2023 koledníci píší svěcenými křídami.

V Karlových Varech se ve středu 4. ledna účastní také hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, primátorka Andrea Pfeffer Ferklová společně s biskupem Tomášem Holubem.

Více informací o sbírce a možnostech, jak ji podpořit, naleznete na webových stránkách Tříkrálové sbírky.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře