Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil

V Karlovarském kraji žilo v rozhodném okamžiku Sčítání 2021 o 7,3 % žen ve věku 15 a více let méně než tomu bylo v předešlém sčítání a v mezikrajském srovnání tak zaznamenal náš region dokonce největší pokles.

Nejvyšší procento těchto žen v našem kraji má dvě děti (40,4 % žen) a po Hl. Praze jde o druhý  nejnižší podíl. Karlovarský region se vymyká také nízkým podílem žen ve věku 15 let a starších, které nemají žádné dítě a jejichž podíl představuje necelou pětinu z jejich celkového počtu.

Na území Karlovarského kraje bylo podle výsledků Sčítání 2021 sečteno celkem 120 179 žen ve věku 15 a více let. V porovnání s daty z předešlého Sčítání 2011 se počet těchto žen snížil v našem regionu o 9 466, tj. o 7,3 %. K poklesu počtu těchto žen  došlo mezi posledními dvěma sčítáními téměř ve všech regionech ČR s výjimkou kraje Středočeského, ve kterém se počet 15tiletých a starších naopak zvýšil, a to o 6,1 %. V mezikrajském srovnání byl však procentní pokles jejich počtu  v našem regionu bezkonkurenčně nejvyšší.

Největší podíl v populaci žen Karlovarského kraje tvoří ženy se dvěma dětmi. V Karlovarském kraji se jedná o 48 608 žen, tj. 40,4 % z celkového počtu žen ve věkovém rozmezí 15 a více let. Oproti sčítání v roce 2011 se jejich podíl zvýšil o 2 procentní body, i přesto však  v mezikrajském srovnání vykázal podíl těchto žen v našem regionu po Hl. městě Praze druhou nejnižší hodnotu. Naopak nejvyšší podíl těchto žen zaznamenal v roce 2021 kraj Královéhradecký, ve kterém měla 2 děti téměř polovina z nich.

Z podrobných údajů sčítání dále vyplývá, že více než dvěma třetinám žen se dvěma dětmi je 50 a více let (64,4 %). Menší část pak představují ženy, jejichž reprodukční věk, který se vymezuje 15 až 49 roky života, ještě není ukončen, mohou mít tedy ještě další děti.  

Naproti tomu žije v České republice téměř 1 milion žen (993 155 žen), ve věku 15 a více let, které nemají žádné dítě. Dle výsledků Sčítání 2021 se na území Karlovarského kraje nacházelo celkem 23 204 těchto bezdětných žen. Jejich podíl představoval necelou pětinu z celkového počtu žen v regionu (19,3 %) ve věku 15 let a starších a v mezikrajském srovnání byl ze všech krajů nejnižší. Naproti tomu bezkonkurenčně nejvyšší podíl těchto bezdětných žen byl zaznamenán v Hl. městě Praze, kde jich žije téměř třetina (32,0 %).

Zastoupení bezdětných žen ve věku 15 a více let se snížilo mezi lety 2011 a 2021 ve většině krajů ČR, výjimkou byl pouze kraj Ústecký, Plzeňský, Karlovarský, Jihomoravský kraj a Hl. město Praha. Naopak podíl žen s jedním dítětem se za posledních deset let ve většině regionů, s výjimkou Hl. města Prahy, zvýšil. Jedinou skupinou, u které došlo k procentnímu nárůstu ve všech krajích, byly ženy, kterým se živě narodily 2 děti. Podíl žen se třemi dětmi vzrostl v průběhu deseti let ve 12 krajích ČR, výjimkou byly pouze kraje Jihomoravský a Olomoucký. Zastoupení žen se čtyřmi, pěti a více dětmi ve většině krajů buď stagnovalo, nebo se mírně snížilo. K mírnému nárůstu žen se čtyřmi dětmi došlo za posledních deset let pouze v Hl. městě Praze a dále v kraji Plzeňském a Libereckém.

Při hodnocení údajů je třeba brát v úvahu, že počet narozených dětí souvisí nejen s věkem  matek, ale také s rodinným stavem a dosaženým stupněm vzdělání. Ženy s vyššími stupni vzdělání mají v průměru méně dětí než ženy, které dosáhly nejvýše základního vzdělání nebo středního vzdělání bez maturity. Současně platí, že většina bezdětných žen je ve věku 15 až 29 let, přičemž naprostá většina z nich je svobodná.

Zdroj: ČSÚ. Další zpracovaná data ze Sčítání 2021 včetně tabulek a kartogramů budou postupně k dispozici na webu www.scitani.cz, podrobnější údaje pak ve Veřejné databázi ČSÚ.

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře