Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2020 opět snížil, a to především důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci roku 2020 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 293 311 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 12. roku 2020 celkem 293 311 obyvatel, z toho 148 298 tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v 1. až 4. čtvrtletí roku 2020 doznal od začátku roku úbytek o 1 353 osob. Tento úbytek byl způsoben především vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 1 344 osob více, než kolik se jich narodilo. Migrační saldo také vykázalo zápornou hodnotu (- 9 osob).

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel snížil ve všech okresech Karlovarského kraje. Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 709), nejmenší pak v okrese Cheb (o 200 osob).

Od 1. ledna do 31. prosince roku 2020 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 682 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 145 dětí, tj. o 5,1 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 46,2 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 535, tj. na 20,0 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 1 682, tj. 62,7 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (62,8 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (66,7 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Cheb (59,8 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 129 289 osob, což bylo o 16 927, tj. o 15,1 % více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 621 osob, tj. o 18,2 % více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 4 026, mezi nimi bylo 2 083 mužů a 1 943 žen.

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (31,1 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (29,5 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) činila v kraji 2,2 ‰.

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2020 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 1 232 sňatků, což je o 22,7 % méně než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (39,3 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 57,1 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 672 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, a to o 22, tj. o 3,2 %.

Společný návrh na rozvod podalo 306 manželů (45,5 % všech rozvodů). Více než v polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2020se na území České republiky přistěhovalo 55 661 osob a 28 734 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 3 002 obyvatel, z toho bylo 54,3 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 58,4 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 41,6 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 3 011 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 83,0 % všech vystěhovaných a do ciziny 17,0 %.

Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2020 – statistika a grafy zde (PDF)

Zdroj: Český statistický úřad

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře