V Karlovarském kraji je celkem 125 299 obydlených bytů, V Karlovarském kraji došlo k navýšení domovního fondu

Dle výsledků Sčítání 2021 se nacházelo na území Karlovarského kraje celkem 49 279 domů. Oproti minulému cenzu tak došlo k nárůstu jejich počtu téměř o desetinu.

U více než tří čtvrtin domů byly vlastníky fyzické osoby a dvě třetiny domů byly v rozhodném okamžiku sčítání napojeny na kanalizační síť (67,9 % domů). Převažujícím materiálem nosných zdí byl kámen, cihly nebo tvárnice, naprostá většina domů nedisponovala výtahem (94,2 %).

Během Sčítání lidu, domů a bytů 2021 bylo k rozhodnému okamžiku (půlnoc z 26. na 27. března 2021) sečteno na území Karlovarského kraje celkem 49 279 domů. Oproti minulému sčítání z roku 2011 tak došlo k navýšení kapacity domovního fondu téměř o desetinu (o 9,6 %), v kraji tak přibylo 4,3 tis. domů.

Ve srovnání s ostatními regiony ČR patří náš domovní fond k těm nejstarším.

Více než pětina domů kraje byla postavena nebo zrekonstruována v letech 1920 až 1945 (21,2 % domů). Z období před rokem 2019 včetně pochází téměř 15 % domovního fondu nacházejícího se na území Karlovarského kraje. V mezikrajském srovnání jde dokonce o třetí nejvyšší podíl, vyšší procento těchto domů evidují již jen v kraji Ústeckém a Libereckém (17,6 %, resp. 17,1 %).

Naopak nejnovější domy se nacházejí na území Středočeského kraje, ve kterém bylo 7,4 % domovního fondu postaveno nebo zrekonstruováno v roce 2016 a později. Nejnižší podíl domů mladších šesti let se nachází na území Královéhradeckého kraje, kde tyto domy tvoří pouze 3,8 % jeho domovního fondu. Karlovarský kraj zaujímá s hodnotou podílu 4,9 % domů postavených či zrekonstruovaných v období 2016 a později šestou nejvyšší pozici a na celorepublikový průměr nedosahuje o 0,4 procentního bodu. 

Z ohledu vlastnické struktury sečtených domů je situace ve všech regionech velmi podobná a naprostou většinu domů vlastní fyzické osoby. Na území Karlovarského kraje se nachází více než tři čtvrtiny těchto staveb (78,5 %). Druhým nejčastějším typem vlastnictví bylo spoluvlastnictví vlastníků bytů (14,3 % z celkového domovního fondu karlovarského regionu).

Převažujícím materiálem nosných zdí domů Karlovarského kraje byl kámen, cihly a tvárnice (76,7 % domů), naopak nejméně běžným materiálem použitým pro výstavbu nosných zdí byly nepálené cihly, které byly použity pouze u 0,3 % domů).

Více než dvě třetiny domů byly v rozhodném okamžiku sčítání napojeny na kanalizační síť (67,9 % domů) a téměř čtvrtina jich odváděla odpadní vody prostřednictvím jímky nebo žumpy (23,2 % domů). Vlastní čističku odpadních vod mělo 2,9 % domů a bez jímky nebo kanalizace fungovalo pouze 0,3 % domů. Naprostá většina sečteného bytového fondu neměla výtah (94,2 %).

Zdroj: ČSÚ a Výsledky SLDB 2021

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře