Tip na výlet - Město Hroznětín
Město Hroznětín leží přibližně 9 kilometrů od Karlových Varů. Město je využíváno především návštěvníky, přijíždějícími sem za letní rekreací v oblasti úpatí Krušných hor. Ideálním místem pro letní dovolenou je chatová oblast Velké rybníka.

Do katastru obce patří i osady Bystřice, Odeř, Ruprechtov a Velký Rybník. Město Hroznětín je členem spolku Bystřice, který sdružuje obce, které se nacházejí při toku řeky Bystřice. Nachází se zde i několik upravených lyžařských areálů a zimních sportovišť.

Nejstarší zmínka o Hroznětíně pochází z poloviny 13. století, kdy zakladatel Tepelského kláštera Hroznata za vojenské zásluhy obdržel od Přemysla Otakara I. koncem roku 1213 dědičný statek Hroznětín s trhovým právem. Hroznatova věrnost králi byla trnem v oku chebskému řádu německých rytířů, Hroznatu zajali a uvěznili na hradě Starý Kašperk, kde zemřel v roce 1217. Po jeho smrti se Hroznětín dostal pod správu kláštera v Teplé. Hroznětín byl povýšen na město asi kolem roku 1333 Janem Lucemburským, práva města jsou však zapsána až v listině Jiřího z Poděbrad roku 1463. Po Lipanech byl Hroznětín roku 1434 prodán císaři Zikmundovi, který jej zastavil svému kancléři Kašparu Šlikovi. Panství Šliků končí roku 1585, kdy Hroznětínsko a Ostrovsko odkoupil od hraběnky Šlikové Ernst von Wirsperk.

Dědicové von Wirsperka roku 1603 prodali Hroznětín bohatým měšťanům. Pro jejich účast na stavovském povstání jim bylo celé panství zkonfiskováno a prodáno roku 1623 císařskému vojevůdci vévodovi Jindřichu Sasko-Lauenberskému. Za vlády vévody Jindřicha a za vlády jeho nástupce Julia Františka prožíval Hroznětín dobu největšího rozkvětu. Roku 1633 se v tomto kraji odehrály bitvy třicetileté války.

Roku 1680 získává Hroznětín markrabě Ludvík Vilém Bádenský. Od roku 1499 je v Hroznětíně židovské ghetto, jak o tom svědčí židovský hřbitov, který patří k nejstarším v Čechách. Po osvobození v roce 1945 bylo město postupně osidlováno českým obyvatelstvem.

Zajímavosti:

Židovský hřbitov – v katastru města leží jeden z nejstarších židovských hřbitovů ve střední Evropě. Jedná se o velmi historicky cennou památku, kterou doporučujeme jako jeden z turistických cílů.

Zdroj: město Hroznětín

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře