Stavební povolení v Karlovarském kraji
V 1. čtvrtletí roku 2022 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 506 stavebních povolení, což je o 16 tj. o 3,3 % více než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 3,0 mld. Kč., ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k výraznému navýšení této hodnoty o 63,0 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše 5 939 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí roku 2022 vydáno celkem 21 552 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení téměř ve všech regionech České republiky s výjimkou Zlínského kraje. Nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dosáhl Královéhradecký kraj, a to o 22,1 %.

Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. čtvrtletí roku 2022 celkem 506 stavebních povolení, což je o 16, tj. o 3,3 % více než v předchozím roce. Na republikovém celku vydaných staveních povolení se náš kraj podílel 2,3 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (46,8%) a třetina se týkala bytových budov (33,0 %).

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (209), na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v kraji se tento okres podílel 41,3 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo tradičně vydáno v okrese Sokolov (120), ve kterém ale došlo k jejich nejvyššímu meziročnímu nárůstu, a to o 13,2 %. Jediným okresem Karlovarského kraje, kde se počet vydaných stavebních povolení meziročně snížil byl okres Cheb (o 10,2 %). Na bytové stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Karlovy Vary (80), na inženýrské stavby pak v okrese Cheb (93).

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice hodnoty 120,4 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tedy o 17,4 % více. Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb byl zaznamenám téměř ve všech regionech České republiky s výjimkou Libereckého a Jihočeského kraje (pokles o 49,4 %, resp. o 3,2 %). Prudký nárůst doznala orientační hodnota staveb v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, kde se meziročně téměř zdvojnásobila.

Zvýšení orientační hodnoty staveb se ve srovnávaném období projevilo také v Karlovarském kraji, a to o 63,0 %. V mezikrajském srovnání tak náš kraj vykázal ve sledovaném období čtvrtý nejvyšší nárůst orientační hodnoty staveb a celorepublikový průměr převyšoval o 45,6 procentního bodu..

Významný vliv na toto navýšení měl zejména meziroční nárůst orientační hodnoty staveb v okrese Cheb o 242,2 %. Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v našem kraji 46,8 % na nebytovou výstavbu, 31,5 % na bytovou výstavbu a 21,7 % tvořily inženýrské stavby.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (19 210 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Liberecký kraj, a to 2 185 tis. Kč.

V Karlovarském kraji vzrostla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 57,8 % na 5 939 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o  čtvrtou nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci České republiky. Celorepublikový průměr tak karlovarský region převyšuje o 353 tis. Kč.

Mezi okresy Karlovarského kraje vykázal ve sledovaném období nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Cheb (7 463 tis. Kč.), naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Sokolov (3 550 tis. Kč).

Zdroj: ČSÚ, Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení – časové řady

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře