Stavební povolení v Karlovarském kraji

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 684 stavebních povolení, což je o 89, tj. o 5,6 % více než ve stejném období minulého roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 5,3 mld. Kč.

V České republice bylo v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 vydáno celkem 64 410 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení téměř v polovině regionů ČR, přičemž nejvyšší meziroční nárůst zaznamenal Plzeňský kraj, a to 11,3 %. Naopak největší pokles v počtu vydaných stavebních povolení vykázalo kromě územně nerozdělených oblastí Hl. město Praha (o 5,4 %).  

Stejně jako v předešlých obdobích, tak i nyní bylo nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (13 198), a to i přesto, že došlo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku k poklesu jejich počtu o 2,4 %. Největšího nárůstu počtu vydaných stavebních povolení dosáhl Plzeňský kraj (11,3 %). Karlovarský kraj dosáhl v mezikrajském srovnání s meziročním nárůstem 5,6 % na druhé místo pomyslného žebříčku.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 684 stavebních povolení, což je o 89, tj. o 5,6 % více než ve stejném období minulého roku. Nejvíce stavebních povolení připadalo na novou výstavbu inženýrských staveb (38,4 %) a stavby bytových budov (32,9 %).

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejméně stavebních povolení bylo v Karlovarském kraji vydáno v okrese Sokolov (366), a to i přesto, že meziročně zaznamenal největší nárůst (o 18,1 %). Naopak nejvyšší počet stavebních povolení získali obyvatelé okresu Karlovy Vary (689). Okres Cheb byl jediným okresem, který vykázal meziroční pokles vydaných stavebních povolení, a to o 3,1 %.

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 286,4 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím přechozího roku tedy o 4,1 % méně. Největší pokles zaznamenal Kraj Vysočina (o 22,7 %), naopak nejvýrazněji meziročně vzrostla orientační hodnota staveb v kraji Plzeňském (o 17,4 %). Snížení orientační hodnoty staveb postihlo ve srovnávaném období také Karlovarský kraj, a to o 17,4 % (o více než 1,1 mld. Kč). V mezikrajském srovnání tak náš kraj vykázal ve sledovaném období kromě územně nerozdělených oblastí dokonce 2. nejvyšší pokles orientační hodnoty staveb. Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadala v Karlovarském kraji téměř polovina (43,2 %) na nebytové stavby, 26,6 % na novou bytovou výstavbu a 21,9 % tvořily inženýrské stavby.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (11 580 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Středočeský kraj, a to 2 741 tis. Kč. V Karlovarském kraji se ve sledovaném období meziročně snížila průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 21,8 % na 3 176 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o osmou nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci ČR.

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k poklesu orientační hodnoty staveb o 17,4 %. Významný vliv na toto snížení měly zejména údaje za okres Cheb, kde byl zaznamenán meziroční pokles orientační hodnoty staveb téměř o jednu třetinu (o 32,2 %). V ostatních dvou okresech se orientační hodnota staveb ve srovnání s minulým rokem rovněž snížila.

Zdroj: Český statistický úřad

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře