Stavební povolení v Karlovarském kraji vydaná v loňském roce

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2020 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 267 stavebních povolení, což je o 144, tj. o 6,8 % více než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb klesla o 16,3 % na  7,2 mld. Kč a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 3,2 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. až 4. čtvrtletí roku 2020 vydáno celkem 85 987 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení v sedmi regionech ČR, přičemž nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 11,2 % Plzeňský kraj, za ním následoval Karlovarský kraj (nárůst o 6,8 %). Naopak největší pokles počtu vydaných stavebních povolení byl zaznamenán v Hl. městě Praze (o 8,9 %).

V 1. až 4. čtvrtletí roku 2020 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 267 stavebních povolení, což je o 144, tj. o 6,8 % více než ve stejném období minulého roku. Na republikovém celku vydaných stavebních povolení se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na novou výstavbu inženýrských staveb (38,9 %) a stavby bytových budov (31,9 %).

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (933), na krajském celku se tento okres podílel 41,2 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo vydáno v okrese Sokolov (507), současně však v tomto okrese došlo k jejich poměrně výraznému meziročnímu nárůstu, a to o 18,5 %. Okres Cheb byl jediným okresem, který vykázal meziroční pokles vydaných stavebních povolení, a to o 3,4 %. Na bytové stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Karlovy Vary (320), na inženýrské stavby pak v okrese Cheb (424).

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 389,7 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tedy o 5,9 % méně. Největší pokles zaznamenal Liberecký kraj (o 19,0 %), naopak nejvýrazněji meziročně vzrostla orientační hodnota staveb v kraji Plzeňském (o 19,3 %).

Snížení orientační hodnoty staveb se ve srovnávaném období projevilo také v Karlovarském kraji, a to o 16,3 %. V mezikrajském srovnání tak náš kraj vykázal ve sledovaném období třetí nejvyšší pokles orientační hodnoty staveb.

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v našem kraji 38,0 % na nebytovou výstavbu, 35,2 % na bytovou výstavbu a 26,8 % tvořily inženýrské stavby.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (12 585 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Středočeský kraj, a to 2 691 tis. Kč. V Karlovarském kraji klesla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 21,6 % na 3 168 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o osmou nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci České republiky. Na celorepublikový průměr tak nedosahuje o 1 364 tis. Kč

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k poklesu orientační hodnoty staveb o 16,3 %. Významný vliv na toto snížení měly zejména údaje za okres Cheb, kde byl zaznamenán meziroční pokles orientační hodnoty staveb téměř o jednu třetinu (o 30,0 %). V ostatních dvou okresech se orientační hodnota staveb ve srovnání s minulým rokem rovněž snížila.

Mezi okresy našeho kraje vykazuje nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Karlovy Vary (4 013 tis. Kč.), naopak nejnižší okres Sokolov (2 095 tis. Kč).

Zdroj: Český statistický úřad

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře