Stavební povolení v Karlovarském kraji
Stavební povolení v Karlovarském kraji – V 1. až 3. čtvrtletí 2022 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 726 stavebních povolení, což je o 130 tj. o 7,0 % méně než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla téměř 8 mld. Kč., ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k navýšení této hodnoty o 18,5 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše 4 621 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2022 vydáno celkem 65 194 stavebních povolení. Meziročně se zvýšil  počet vydaných stavebních povolení pouze v Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji (nárůst o 2,3 %, resp. o 0,7 %). Ve zbývajících krajích došlo ke snížení počtu vydaných stavebních povolení. Největšího procentního poklesu počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dosáhl Plzeňský kraj, a to o 11,7 %.

Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. až 3. čtvrtletí 2022 celkem 1 726 stavebních povolení, což je o 130, tj. o 7,0 % méně než v předchozím roce. Na republikovém celku vydaných staveních povolení se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (44,2 %) a třetina se týkala bytových budov (33,8 %).

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (706), na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v kraji se tento okres podílel 40,9 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo tradičně vydáno v okrese Sokolov (392), ve kterém ale došlo jako v jediném z okresů našeho kraje k jejich meziročnímu nárůstu, a to o 3,4 %. Na bytové stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Karlovy Vary (276), na inženýrské stavby pak v okrese Cheb (297).

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice hodnoty 382,9 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tedy o 1,2 % méně. Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb byl zaznamenám téměř ve všech regionech České republiky s výjimkou Hl. města Prahy, Olomouckého, Libereckého a Jihočeského kraje. Výrazný pokles (o 52,8 %) doznala orientační hodnota staveb v Hl. městě Praze.

Zvýšení orientační hodnoty staveb se ve srovnávaném období projevilo také v Karlovarském kraji, a to o 18,5 %. V mezikrajském srovnání tak náš kraj vykázal ve sledovaném období sedmý nejvyšší nárůst orientační hodnoty staveb.

Zásadní vliv na toto navýšení měl prudký meziroční nárůst orientační hodnoty staveb v okrese Cheb o 82,7 %. Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v našem kraji 41,5 % na nebytovou výstavbu, 35,4 % na bytovou výstavbu a 23,1 % tvořily inženýrské stavby.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (18 148 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Jihočeský kraj, a to 2 875 tis. Kč.

V Karlovarském kraji vzrostla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 27,4 % na 4 621 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o devátou nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci České republiky. Na celorepublikový průměr tak karlovarský region nedosahuje o 1 253 tis. Kč.

Mezi okresy Karlovarského kraje vykázal ve sledovaném období nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Cheb (5 467 tis. Kč.), naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Sokolov (2 546 tis. Kč).

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře