Stavební povolení v Karlovarském kraji vydaná v loňském roce

Stavební povolení – V 1. čtvrtletí 2023 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 503 stavebních povolení, což je o 0,6 % méně než ve stejném období minulého roku

Orientační hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla 1,8 mld. Kč, ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k výraznému poklesu této hodnoty o 40,4 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla výše 3 561 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí 2023 vydáno celkem 19 002 stavebních povolení. Meziročně došlo ke snížení počtu vydaných stavebních povolení ve všech regionech České republiky. Největšího procentního poklesu počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dosáhl Jihomoravský kraj, a to o 19,7 %.

Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. čtvrtletí 2023 celkem 503 stavebních povolení, což je o 0,6 % méně než v předchozím roce. Na republikovém celku vydaných staveních povolení se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na inženýrské stavby (46,7 %) a téměř třetina se týkala bytových budov (27,2 %).

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Cheb (196), na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v kraji se tento okres podílel 39,0 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo tradičně vydáno v okrese Sokolov (133), ve kterém ale došlo k jejich nejvyššímu meziročnímu nárůstu, a to o 10,8 %. Jediným okresem Karlovarského kraje, kde se počet vydaných stavebních povolení meziročně snížil, byl okres Karlovy Vary (o 16,7 %). Na bytové stavby a inženýrské stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Cheb (51, resp. 98).

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice hodnoty 131,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tak zaznamenala nárůst (o 9,2 %). Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb byl zaznamenám ve většině regionů České republiky s výjimkou Karlovarského, Pardubického, Moravskoslezského, Královéhradeckého a Plzeňského kraje.

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji (1,8 mld. Kč), připadal největší podíl na bytovou výstavbu (41,7 %), téměř třetina na inženýrské stavby (30,9 %) a více než čtvrtina orientační hodnoty staveb souvisela s výstavbou nebytových budov (26,8 %).

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k výraznému poklesu orientační hodnoty staveb, a to o 40,4 %. Na tomto propadu se podílely všechny okresy Karlovarského kraje. Nejvýrazněji se snížila orientační hodnota staveb v okrese Cheb, který zaznamenal snížení tohoto ukazatele téměř o polovinu (o 45,0 %). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesla v okrese Cheb nejvíce orientační hodnota nebytových staveb, a to téměř šestkrát.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (20 087 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Jihočeský kraj, a to 2 926 tis. Kč.

V Karlovarském kraji klesla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 40,0 % na 3 561 tis. Kč a v mezikrajském srovnání se jedná o druhou nejnižší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci České republiky. Na celorepublikový průměr tak karlovarský region nedosahuje o 3 355 tis. Kč.

Mezi okresy Karlovarského kraje vykázal ve sledovaném období nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Karlovy Vary (4 379 tis. Kč.), naopak nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Sokolov (2 278 tis. Kč).

Další informace:

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře