Stavební povolení v Karlovarském kraji vydaná v loňském roce
V 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 856 stavebních povolení, což je o 172, tj. o 10,2 % více než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 6,7 mld. Kč., ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k navýšení této hodnoty o 25,9 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 3 628 tis. Kč.

V České republice bylo v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 vydáno celkem 67 924 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení téměř ve všech regionech ČR, s výjimkou Hlavního města Prahy, kde došlo k poklesu o 3,5 %. Naopak nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dosáhl Liberecký kraj, a to o 18,5 %.

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 856 stavebních povolení, což je o 172, tj. o 10,2 % více než ve stejném období minulého roku. Na republikovém celku vydaných stavebních povolení se náš kraj podílel 2,7 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na novou výstavbu inženýrských staveb (45,2,6%) a stavby bytových budov (33,2 %).

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (752), na krajském celku se tento okres podílel 40,5 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo vydáno v okrese Sokolov (379). V okrese Cheb byl vykázán nejvyšší meziroční nárůst vydaných stavebních povolení, a to o 15,3 %. V tomto okrese byla také vydána téměř polovina všech stavebních povolení inženýrských staveb v kraji. Na bytové stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Karlovy Vary (253), naopak nejméně v okrese Sokolov (133).

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 384,1 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tedy o 34,1 % více. Meziroční nárůst orientační hodnoty staveb byl zaznamenám téměř ve všech regionech ČR s výjimkou Ústeckého a Zlínského kraje (pokles o 39,6 %, resp. o 4,2 %). Prudký meziroční nárůst doznala orientační hodnota staveb v Hlavním městě Praze, a to téměř o 200 %.

Zvýšení orientační hodnoty staveb se ve srovnávaném období projevilo také v Karlovarském kraji, a to o 25,9 %. V mezikrajském srovnání tak náš kraj vykázal ve sledovaném období šestý nejvyšší nárůst orientační hodnoty staveb.

Významný vliv na toto navýšení měl zejména meziroční nárůst orientační hodnoty staveb v okresech Sokolov (o 53,7 %) a Karlovy Vary (o 37,6 %). V okrese Cheb se orientační hodnota staveb ve srovnání s minulým rokem mírně snížila, a to o 1,6 %.

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v našem kraji 37,5 % na nebytovou výstavbu, 33,4 % na bytovou výstavbu a 29,1 % tvořily inženýrské stavby.

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (35 744 tis. Kč), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Ústecký kraj, a to 3 021 tis. Kč. V Karlovarském kraji se zvýšila meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 14,2 % na 3 628 tis. Kč. V celorepublikovém srovnání se jedná o devátou nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení a na průměr ČR nedosahuje o 2 027 tis. Kč.

Mezi okresy našeho kraje vykazuje nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Karlovy Vary (4 922 tis. Kč.), naopak nejnižší okres Cheb (2 592 tis. Kč).

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře