Stát prodává Lázeňský dům Mercur v Mariánských Lázních

Dražba lázeňských budov: Jedná se o soubor staveb tvořící Lázeňský dům Mercur v Mariánských Lázních

Soubor je tvořen propojenými stavbami s ubytováním, rehabilitačním bazénem a balneoprovozem, bez stravovacího zařízení. Soubor lázeňských budov a bazénu leží v samém centru města, v těsném sousedství kolonády a Křížového pramene. Přístup je po místní komunikaci, objekt leží mezi ulicemi Masarykova, Purkyňova a Ibsenova. Objekty doplňují sevřenou řadovou zástavbu ve frekventované lázeňské části uvnitř města. Samostatná budova bazénu je umístěna uprostřed bloku uvedených budov. Vytápění souboru budov je ústřední se čtyřmi plynovými kotly umístěnými na půdě objektu Čp. 23.
 • Budova Č.p. 23 na st. p. Č. 35
  Jedná se o řadovou zděnou budovu, součásti uliční zástavby na nároží ulic Purkyňovy a Ibsenovy. Jedná se o bývalý lázeňský dům Wolkery secesním slohu postaven kolem roku 1905. Objekt má jedno podzemní podlaží, čtyři nadzemní a mansardové podkroví. Je napojen na veškeré energie z přilehlé komunikace. V domě je výtah, rozvod televize, domácího telefonu a požárního vodovodu. V přízemí je balneoprovoz včetně vybavení. Celková kapacita hotelu je 28 lůžek ve 24 pokojích. Nosné stěny jsou zděné z plných cihel, schodiště v objektu je kamenné, stropy dřevěné trámové, nad suterénem klenbové. Střešní krytina a klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu,
  bleskosvod je osazen. Okna dřevěná dvojitá, vnitřní dveře dřevěné do dřevěných zárubní, fasáda nezateplená, směrem do ulice bohatě zdobená a profilovaná. Vnitřní omítky vápenné hladké. Podlahy pokojů jsou dřevěné prkenné s textilní krytinou. Keramické obklady stěn a podlah v koupelnách. V suterénu je umístěná vzduchotechnika sloužící pro balneoprovpoz. Technický stav domu je dobrý, prováděná údržba je dostatečná.
 • Budova Č.p. ‘187 na st. p. č. 3711
  Jedná se o zděnou řadovou budovu v Purkynově ulici pocházející z roku 1875, sloužící jako zadní budova domu č.p. 25. Objekt má dvě podlaží a podkroví bez výtahu, je napojen na veškeré energie z přilehlé komunikace. V přízemí je průjezd do dvora a dva sklady s klenutými stropy. V patře je balneoprovoz, napojený na sousední dům Čp. 23 a prostory nepoužívané kuchyně se zázemím. Nosné stěny jsou zděné z plných cihel, schodiště v objektu je kamenné, stropy dřevěné trámové, nad suterénem klenuté. Střešní krytina z eternitových šablon, klempířské konstrukce
  z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná dvojitá, vnitřní dveře dřevěné do dřevěných zárubni, v přízemí nové plastové výplně otvorů. Fasáda nezateplená, nově natřená, do hlavní ulice bohatě profilovaná. Vnitřní omítky vápenné hladké, podlahy obytných místností dřevěné prkenné s textilní krytinou, v koupelnách je keramická dlažba a keramické obklady stěn. Technický stav domu je podprůměrný, prováděná údržba je kromě dvou pokojů s balneoprovozem nedostatečná.
 • Budova č.p. 25 na St. p. Č. 3712 v k. ú. Mariánské Lázně
  Dům Čp. 25 Jirásek (nyní MERCUR I) ie kulturní památkou, zapsanou v Ustředním seznamu kulturních památek Ceské republiky pod reistříkovým Číslem 1940114-4243. Objekt má jedno podzemní podlaží, pět nadzemních a podkroví. Je napojen na veškeré energie z přilehlé komunikace. V domě je výtah, rozvod televize, domácího telefonu a požární vodovod. Celková současní kapacita lázeňského domu je 60 lůžek ve 36 pokojích. 2/7 J Nosné stěny objektu jsou zděné z plných cihel, schodiště v objektu je kamenné, stropy dřevěné trámové, nad suterénem betonové. Střešní krytina z měděného plechu, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, bleskosvod je osazen. Okna dřevěná dvojitá, vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní, v přízemí skleněné výkladce. Fasáda nezateplená, z hlavní ulice profilovaná a zdobená. Vnitřní omítky vápenné hladké‘ Podlahy pokojů jsou dřevěné prkenné s textilní krytinou, v koupelnách keramické obklady podlahy i stěn. Technický stav domu je průměrný, prováděná údržba je dostatečná.
 • Budova bez ČpIČe na st. p. Č. 1256
  Jedná se o budovu bazénu, umístěnou mezi domy Čp. 25 a 23, se kterými je konstrukčně propojená spojovací chodbou. Objekt má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží bez výtahu‘ Je napojen na veškeré energie ze sousedních budov. V suterénu je technické zázemí bazénu, v přízemi vlastní bazén, šatny a umývárny. Objekt je zkolaudován v roce 2005. Nosné stěny z děrovaných cihel, schodiště a stropy železobetonové. Krytina na ploché střeše je foliová, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu‘ Fasáda nezateplená, vnitřní omítky vápenné hladké. Podlahy jsou z keramické dlažby, keramické obklady stěn. Podhledová konstrukce nad bazénem je místy spravovaná. Nerezová bazénová vana hloubky 1,5 m. Technický stav domu je dobrý, bazénová technologie je funkční, prováděná údržba je dostatečná.
 • Pozemky
 • Pozemek st. Č. 35 – Pozemek o výměře 233 m2 je zcela zastavěn stavbou č.p. 23
 • Pozemek St. Č. 3711 – Pozemek o výměře 319 m2 je z části zastavěn stavbou č.p. 187, zbytek tvoří dvůr mezi domy.
 • Pozemek at. Č. 3712 – Pozemek o výměře 424 m2 je zcela zastavěn stavbou č.p. 25.
 • Pozemek st. Č. 1256 – Pozemek o výměře 213 m2je zcela zastavěn stavbou bez ČpIČe — bazén.
 • Pozemek p. Č. 2107 – Pozemek o výměře 766 m2 je rovnou travnatou plochou mezi objekty, přímo proti pavilonu
  Křížového pramene. Trvalé porosty představují tři vzrostlé smrky a čtyři keře. Pozemek není
  oplocen a je užíván ve funkčním celku se sousedními stavebními pozemky lázeňského domu
  Mercur

Předmět dražby se nachází ve vnitřním území lázeňského místa města Mariánské Lázně. Je uvnitř městské památkové zóny a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů II. stupně. Celé území je začleněno do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

V komplexu budov je umístěn movitý majetek, který je využitelný a nezbytný pro provoz Lázeňského domu Mercur

Možnosti prohlídky nemovitosti

4. 8. 2021 (středa) v 11:00 hod nebo 30. 8. 2021 (pondělí) ve 14:30 hod.

Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby se stanovuje na adrese: Masarykova ulice č.p. 25 v Mariánských Lázních. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

Prohlídka majetku bude uskutečněna za podmínek stanovených v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, platném v době konání prohlídky

Zdroj a více informací: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Detail/72397

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře