Spolupráce v oblasti centrálního zásobování teplem
Spolupráce v oblasti centrálního zásobování teplem je předmětem Memoranda o porozumění, které bylo uzavřeno mezi významnými odběrateli, distributory a výrobci tepelné energie v karlovarském regionu. Společně tak deklarují podporu centrálnímu zásobování teplem a vůli jej udržovat a rozvíjet.

K memorandum o porozumění se připojila města Karlovy Vary, Chodov a Nová Role a společnosti Karlovarská teplárenská a.s., KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., Teplo Chodov s.r.o., Norobyt, s.r.o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a SUAS Teplárenská s.r.o. Slavnostním podpisem jej dne 12. ledna 2022 stvrdili zástupci všech zainteresovaných subjektů.

„Podpis memoranda je symbolickým završením několika měsíčního jednání o spolupráci na dodávkách centrálního zásobování teplem (CZT). K jeho uzavření nás vedl společný pohled na současnost i budoucnost centrálních dodávek tepla. Ty z našeho pohledu mají smysl a budoucnost, jsou ekonomicky výhodnější i ekologičtější než kotelna v každém domě. Jsme přesvědčeni, že centrální zásobování teplem má smysl udržovat a rozvíjet, stejně jako hledat nové zdroje výroby,“ uvedl první náměstek primátorky města Karlovy Vary Tomáš Trtek. „Hlavním záměrem spolupráce definované memorandem je ubezpečit koncové uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i nadále a nedojde k rozpadu systému CZT, ubezpečit je, že si nebudou muset zajišťovat vlastní zdroj tepla. Stejně tak je memorandum ubezpečením směrem k producentům a servisním organizacím, že mohou investovat nemalé finanční prostředky do nových technologií a nových zdrojů tepla, například i zpracování odpadů, stejně jako hledání efektivity celého systému,“ dodává Tomáš Trtek.

 „Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. v memorandu deklaruje svoji připravenost pro dlouhodobé zajištění výroby tepelné energie. I nadále máme ambici být prostřednictvím sesterské společnosti SUAS GROUP významným dodavatelem tepelné energie, ovšem v budoucnu také z čistých zdrojů. Společnost má záměr vybudovat zařízení určené pro energetické využití odpadu, hodlá být dlouhodobým a spolehlivým partnerem pro výrobu a dodávky teplené energie na konkurenceschopné cenové úrovni a je připravena zajistit dodávky teplené energie do karlovarského regionu minimálně do roku 2035,“ konstatuje David Najvar, místopředseda představenstva, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

K memorandu se připojily subjekty participující na přivaděči tepla ze závodu ve Vřesové, který zajišťuje dodávku pro zhruba 80 tisíc obyvatel.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře