Energetická společnost SUAS GROUP se propojuje s BAU-STAV, jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v Karlovarském kraji

Energetická společnost SUAS GROUP se propojuje s BAU-STAV, jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v Karlovarském kraji. Akvizicí do stavební společnosti si SUAS GROUP slibuje posílení vlastních stavebních kapacit

Jedním z prvních kroků energetické společnosti SUAS GROUP a. s. v oblasti stavebnictví je akvizice stavební společnosti BAU-STAV a.s.  SUAS GROUP tak plní první kroky ve své transformační vizi a rozšiřuje své kompetence v oblasti stavebnictví. Akvizice se ve skupině SUAS GROUP účastní společnost SUAS Construction s.r.o., která po schválení transakce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bude vykonávat majetková práva ve společnosti BAU-STAV. 

Realitní, stavební a developerská činnost je pro nově založenou moderní energetickou společnost SUAS GROUP jedním ze 4 klíčových pilířů. Společnost zahajuje výstavbu nových výrobních kapacit v lokalitách určených pro průmyslové zóny, hodlá stavět rezidenční bydlení a věnovat se bude také revitalizaci obytných domů v Sokolově. Stranou pozornosti nebudou ani stavební aktivity zaměřené na vlastní výrobní či provozní objekty. V plánu má dále pokračovat s rozvojem rekreačních a volnočasových zón podél nově zatopeného lomu, jezera Medard. V současné době všechny zmíněné aktivity spojuje kvalitní projektová a investiční příprava s maximálním možným využitím vlastních kapacit a kapacit získávaných právě obdobnými akvizicemi, které jsou předpokladem úspěšné realizace každého z četných rozvojových projektů. 

Akvizice a zaměstnanost

Jednou z nejsilnějších stránek, které akvizice SUAS GROUP a BAU-STAV skýtá, je stabilní personální zázemí, řada odborníků s letitými zkušenostmi a kvalitní řídicí procesy pro přípravu a realizace stavebních zakázek. Významnou roli hrají také vizionářské shody managementů obou společností, se kterými nová energetická skupina SUAS GROUP vystupuje a které beze sporu budou měnit Karlovarský kraj. Akvizicí s BAU-STAV se rozšíří skupina SUAS GROUP o dalších 125 řadových zaměstnanců a o další desítky zaměstnanců ve spolupracujících firmách. 

Do skupiny SUAS GROUP, a to rovněž pod správu majetkových účastí společnosti SUAS Construction s. r. o., bude od ledna příštího roku zařazena stávající stavební společnost, SUAS – Stavební s.r.o., která zaměstnává dalších přibližně 70 řadových zaměstnanců a několik desítek dalších zaměstnanců ve spolupracujících firmách. 

Akvizice a investice

Skupina SUAS GROUP a. s. je přesvědčena, že investice do pořízení rozhodujícího akciového podílu ve společnosti BAU-STAV a. s. a jejím prostřednictvím též do projektové společnosti PORTICUS s. r. o., je jednou z významných investic pro budoucí rozvojové aktivity skupiny.   

Vyjádření zástupců obou společností

JUDr. Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s., správce svěřenského fondu a předseda dozorčí rady SUAS Construction s.r.o.

Těší mne, že se SUAS GROUP daří uvádět své transformační vize v realitu. Jedním z prvních transformačních kroků je rozvoj developerských příležitostí, které nám umožní právě akvizice s jednou z nejvýznamnějších stavebních společností v regionu. V našich aktivitách se zavazujeme co nejvíce spolupracovat se společnostmi z našeho regionu. Spojení se s BAU-STAV nám umožňuje rozšířit naše kompetence a kapacity, a to nejen v developmentu, který zcela jistě je jedním z klíčových pilířů naší budoucnosti, kterou právě teď pro náš region tvoříme.

Milan Špička, majitel a zakladatel BAU-STAV a.s. 

Od akvizice s klíčovou společností Karlovarského kraje a regionu Sokolovska získáváme unikátní příležitost podílet se na transformaci našeho regionu. Z pohledu BAU-STAV jde o významný milník v naší třicetileté historii. Nově založené energetické společnosti SUAS GROUP a jejím představitelům přeji do dalších let mnoho úspěchů, budu rád když se na nich budeme společným developmentem podílet i my a tím přispívat k pozitivnímu rozvoji našeho kraje. 

Zdroj: SUAS GROUP

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře