Sokolov horni zakon Pirati

Pokud by byl přijat, dojde k dalšímu snížení příjmů pro města a obce. Vedení města Sokolov proto o problému jednalo se Svazem města a obcí ČR. Svazu poté odeslalo dopis s prosbou, aby se pokusil iniciativu poslance Ferjenčíka (Piráti) zvrátit.

V opačném případě by příjmy města z dobývání nerostů poklesly ročně o osm procent ze současných 33 na 25 procent. Přitom se jedná o peníze využívané ke zkvalitnění života obyvatel.

„Pozměňovací návrh pana poslance Ferjenčíka k hornímu zákonu vnímáme jako další negativní krok vůči městům a obcím v těžebních oblastech, který může ve svém důsledku citelně snížit úroveň života obyvatel. Jeho přijetí by znamenalo, že tyto obce a města, patřící většinou mezi strukturálně postižené, přijdou o finance. Jedná se navíc o obce s nízkým výnosem rozpočtového určení daní, které například u Sokolova představuje pouze 13 616 korun,“ konstatovala starostka Renata Oulehlová.

Řada z těchto obcí se navíc potýká s problémy sociálně vyloučených lokalit a snaží se zabránit odlivu obyvatel. Další snížení jejich příjmů tyto problémy může jen umocnit. „Je třeba si uvědomit, že díky úhradám z vydobytých nerostů mohla města i obce investovat do občanské vybavenosti, infrastruktury a dalších věcí. Příjem peněz z dobývání nerostů byl mnohdy oním pomyslným jazýčkem na vahách, jenž obcím a městům umožnil investovat do zlepšování prostředí,“ dodala starostka.

Náš region přitom naléhavě potřebuje peníze na rozvoj a přípravu alternativních projektů, které mohou zabránit případným sociálním otřesům. Pozměňovací návrh poslance Ferjenčíka může naši již tak složitou situaci jen a jen zkomplikovat.

Vedení města Sokolov nevidí důvod, proč odklánět finanční zdroje od obcí zasažených těžbou. Zvláště, když se po celá desetiletí z těžebních oblastí odváděly obrovské finanční částky do státního rozpočtu, ale zpět se vracela na rozvoj regionu nepoměrně menší část.

„Obyvatelům ve strukturálně postižených oblastech, a v případě Sokolovska to bylo zvláště znatelné, se snažily do jisté míry pomáhat i těžební společnosti. V případě Sokolovska a útlumu těžby spojeném s vysokými odvody za emisní povolenky, je to však minulostí. Náš region přitom naléhavě potřebuje peníze na rozvoj a přípravu alternativních projektů, které mohou zabránit případným sociálním otřesům. Pozměňovací návrh poslance Ferjenčíka může naši již tak složitou situaci jen a jen zkomplikovat,“ stojí v dopise odeslaném Svazu města a obcí ČR.

Zdroj: Město Sokolov, sokolov.cz

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře