Šest městských obytných objektů najde nové využití, Zprávy Karlovarsko, Karlovy Vary,

Šest městských obytných objektů najde nové využití – Rada města Karlovy Vary schválila záměr nakládání s vybranými objekty určenými k bydlení. Týká se šesti nemovitostí, jejichž údržba byla v minulosti podfinancovaná a jejichž provoz představuje pro město výraznou finanční zátěž.

„Dvě změníme na ubytovny, jedna bude přebudována na objekt nájemného bydlení, další budou nabídnuty k prodeji či pronájmu,“ uvádí náměstek primátorky pro oblast majetku města Miroslav Vaněk (KARLOVARÁCI) a upřesňuje: „Změny se týkají někdejších domů s pečovatelskou službou v ulicích Jateční a Závodu míru, ubytoven v Úvalské a Teplárenské a dvou malometrážních bytových domů. Cílem těchto změn je optimalizovat náklady na údržbu nemovitostí a navýšit kapacitu bytových jednotek určených jak pro přechodné, tak pro dlouhodobé bydlení.“

Dva domy s pečovatelskou službou se změní na ubytovny

Budova v Jateční ulici 9 a 11 bude vyřazena ze seznamu objektů s byty zvláštního určení a již nebude sloužit jako dům s pečovatelskou službou. Nově bude tento objekt plnit charakter ubytovny. Stejná změna užívání bude realizována v domě Závodu míru 21, který byl již ze seznamu objektů s byty zvláštního určení vyřazen před časem. Smyslem je napravit silně neekonomický provoz objektů, které jsou díky vysokým nákladům a nízké obsazenosti ve statisícových ztrátách. Změnou charakteru ubytování dojde k úpravám nájemného ze stávajících zhruba 34 korun za m 2 a měsíc na 120 Kč za čtverečný metr měsíčně v případě ubytovny v Jateční ulici a na 90 Kč na ubytovně Závodu míru. „Takto stanovené nájemné by mělo udržet dlouhodobě všechny objekty v černých číslech a generovat prostředky na větší opravy. Veřejnosti se zároveň otevře cesta k žádanému a důstojnému bydlení v městských malometrážních bytech na přechodnou dobu,“ míní Miroslav Vaněk.

Tři nevyužívané nemovitosti nabídne město k prodeji, resp. pronájmu

Z důvodu špatného technického stavu, finančně nákladné údržby a nerentabilních nákladů na případnou přestavbu město nabídne k pronájmu, resp. prodeji tři nevyužívané ubytovací objekty. K dlouhodobému pronájmu bude nabídnuta někdejší ubytovna v Teplárenské ulici. Dřívější záměr prodeje nebyl úspěšný z důvodu, že navazující pozemky zasahují do koridoru plánované přeložky komunikace Karlovy Vary – Nejdek (II/220). Odbor majetku města již registruje zájem podnikající fyzické osoby o pronájem objektu ubytovny za účelem rekonstrukce a využití pro bytové potřeby za nabídnuté nájemné 240 tisíc korun za rok. Odbor majetku zadá k vypracování znalecký posudek ke stanovení ceny nájemného celého objektu a navazujících pozemků a předloží radě města ke schválení zveřejnění záměru pronájmu.

Do prodeje bude uvolněn objekt k bydlení v ulici Závodu míru 314/183. Jedná se o malometrážní bytový dům, který má 4 byty o celkové ploše 329,55 m 2 . Dům vyžaduje kompletní generální opravu všech konstrukcí, rozvodů a řešení zajištění statiky. „Odhadované náklady jen na základní zajištění činí 4 až 6 milionů korun. Investice do následné rekonstrukce, díky níž by vznikly plnohodnotné byty, je odhadována na dalších zhruba 10 milionů korun. To bohužel není pro město rentabilní, proto jsme se rozhodli uložit odboru majetku města, aby zahájil nezbytné procesní úkony, zajistil znalecký posudek o ceně a další náležitosti a bývalý dům s pečovatelskou službou dáme do prodeje,“ uvádí náměstek. K prodeji je zvažována i městská nemovitost na adrese Počerny 22. Zde je město vlastníkem čtyř z pěti bytových jednotek a odpovídajícího podílu na společných částech domu a navazujících pozemcích. Jedná se o malometrážní bytový dům, který vyžaduje rozsáhlejší renovaci, zejména fasády, střechy, klempířských prvků a rozvodů v nákladech 2 až 3 mil. Kč. Následná rekonstrukce samotných bytových jednotek by vyšla na 6 až 8 milionů korun. „Pokusíme se vykoupit bytovou jednotku v soukromém vlastnictví a poté prodat objekt jako celek. V případě nedohody s vlastníkem nabídneme k prodeji jednotlivé bytové jednotky. Zvažujeme ale i variantu rekonstrukce a využití objektu k nájemnému bydlení.“

Ubytovna na Úvalské se promění na dům s nájemními byty

Ve srovnání s kapacitou ubytoven disponuje město nízkým počtem bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení. „Jedná se přitom o velmi poptávanou formu bydlení. Proto připravíme studii a následně projektovou dokumentaci na rekonstrukci ubytovny v Úvalské 36 a její přestavbu na bytový dům s cca 60 jednotkami různých velikostí. Finanční prostředky na realizaci se pokusíme získat v rámci avizované podpory státu na revitalizaci obecního bytového fondu. V současné době probíhá oprava střechy a dešťové kanalizace objektu ubytovny,“ uzavírá Miroslav Vaněk.

Zdroj: Radniční listy

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře