Rtuť v přehradě Skalka na Chebsku zůstává stále velmi vysoký

Rtuť v přehradě Skalka – Obsah rtuti v přehradě Skalka na Chebsku zůstává stále velmi vysoký

Příčinou je rtuť, kterou s sebou přináší přítok Ohře z Německa. Jde o řeku Reslavu, v níž byla loni naměřena nejvyšší koncentrace rtuti ve vodě od roku 1998. Vyplývá to z výsledků loňského měření koncentrace rtuti ve vodě a sedimentech Reslavy a Ohře, v sedimentech nádrže a na odtoku z nádrže Skalka i ve svalovině ryb odlovených ve vodní nádrži Skalka, který zveřejnilo Povodí Ohře (POH).

Podle mluvčího POH Jan Svejkovského se na německé straně připravují opatření, která by mohla přítok rtuti do Ohře snížit, vyhodnocování účinnosti ale potrvá několik let, řekl ČTK.

Z měření vyplývá, že zatížení řeky Ohře, než do ní vteče Reslava, je z hlediska obsahu rtuti zanedbatelné. Nalezené hodnoty v roce 2022 přesáhly mez stanovitelnosti pouze jednou. V Reslavě byla loni zjištěna nejvyšší průměrná koncentrace rtuti od roku 1998, a to 0,79 mikrogramu v litru vody. Průměrné hodnoty koncentrací rtutí zjištěné za rok 2022 ve splaveninách byly na sledovaných místech Reslavy a Ohře na přítoku do přehrady Skalka prakticky shodné s minulým obdobím a jen mírně nižší než na počátku sledování v letech 2010 až 2011.

“Na německé straně nyní připravují pilotní projekt ve třech úsecích, který bude stabilizovat dno koryta Reslavy tak, aby se sedimenty nedostávaly dál. Pak se bude vyhodnocovat účinnost těchto opatření a pokud to bude dostatečně účinné, tak by to německá strana sanovala v celém nebo v maximální možném rozsahu,” uvedl Svejkovský.

Obsah rtuti ve vodě a usazeninách se projevuje vyšší koncentrací rtuti i v rybách ve Skalce. “Ryby v nádrži, především dravé, obsahují několikanásobně vyšší koncentrace rtuti ve svalovině, než je limit uvedený v Nařízení komise (ES) č. 1881/2016, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. Obsah rtuti v rybách nalezený v roce 2022 se výrazně neliší oproti letům minulým,” uvádí se ve zprávě o měření.

V rybářském revíru Skalka platí zákaz konzumace dravých ryb. Rybáři by měli být opatrní i při konzumaci bílé ryby. “Pokud asi někdo sní bílou rybu v nějakém normálním množství, tak by to asi nemělo mít zásadní důsledky, ale u dravých ryb se to opravdu nedoporučuje,” komentoval kvalitu ryb mluvčí povodí. Dodal ale, že naprostá většina rybářů své úlovky ze Skalky pouští zpět.

Skalka má problém i s vyšší koncentrací fosforu, který podporuje růst sinic. Do přehrady se dostává ze zemědělské činnosti nebo z odpadních jímek domů podél přehrady.

Zdroj: ekolisty.cz, foto: Wikipedie

, , ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře