Rekonstrukce statku v Milíkově se blíží ke svému zdárnému konci
V loňském roce pokračovala na statku čp. 18 v Milíkově ve správě Muzea Cheb rekonstrukce, která je financována za podpory EU a probíhá pod odborným dohledem pracovníků památkové péče. Vzhledem k zimní přestávce prací na milíkovském statku je ideální čas na rekapitulaci toho, co se zde v roce 2020 dělo.

Po provedeném mykologickém průzkumu a navržení postupu prací byly vyměněny napadené dřevěné části konstrukce za nové, vytesané původní technologií širočinou (historický typ sekery). Tyto jednotlivé konstrukční prvky byly spojeny historické tesařskými spoji. Nejznatelnější změnou je demontáž a výroba kopie původního hrázděného štítu, který byl na podzim převezen do Muzea Cheb, aby se stal zajímavým exponátem probíhající výstavy o lidové architektuře na Chebsku.

Za budovou statku byla v exteriéru dokončena nová budova toalet pro návštěvníky. Pozemek statku byl oplocen plaňkovým plotem a proběhla výsadba habrového plotu spolu s dalšími zahradními prvky dle architektonického návrhu.

Na první pohled viditelnou změnu zaznamenala budova obytného domu a to kompletní výměnu střešní krytiny. Původní dožilé tašky byly vyměněny za tašky pálené ražené. V interiéru proběhly úpravy konstrukcí pro položení podlah a byly doplněny chybějící výplně hrázdění. Následovala finální výmalba štítu včetně barevných prvků a nátěry dřevěných roubených částí obytného domu.

Stavebně v letošním roce bude probíhat v interiérech nová elektroinstalace, pokládka nových podlahových krytin, výstavba chlévního stání a stavba dobových kamen. Dokončeno bude zázemí pro pokladnu a průvodce v domečku vedle obytné budovy. V exteriéru je v plánu dokončení zahradní výsadby a vybavení dvora.

V jednotlivých budovách statku budou interiéry vybaveny odborně garantovanou expozicí, která je tvořena restaurovanými sbírkovými předměty a dále doplněna replikami a kopiemi předmětů denní potřeby.

Projekt rekonstrukce tohoto výjimečně dochovaného statku by měl být dokončen letos v létě a následně bude slavnostně otevřen veřejnosti.

Zájemci mohou sledovat postup rekonstrukčních prací na facebookové stránce @statekmilikov, kde budou samozřejmě zveřejněny i informace k plánovanému dokončení projektu a zpřístupnění statku.

Zdroj: Město Cheb, Muzeum Cheb, foto: Muzeum Cheb


,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře