Karlovarská krajská nemocnice je nejlepší v regionu, Karlovarská nemocnice informuje o omezení provozu, Karlovarská nemocnice má nové oddělení pro přípravu cytostatických léčiv
Rekonstrukce karlovarské nemocnice – V rámci 1. etapy projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ postupují naplánované stavební práce a úpravy dle časového harmonogramu. V současné době pokračuje rekonstrukce pavilonu L a v horizontu několika týdnů dojde k demolici samostatně stojícího objektu M. Rekonstrukce i demolice by měly být dokončeny ještě v letošním roce.

„V pavilonu L, kde v minulosti sídlilo infekční oddělení, nyní probíhají stavební úpravy a rekonstrukce, které zcela změní dispoziční řešení a celkový vzhled objektu. Vznikne zde prostor pro několik provozů, ať už se jedná o administrativně provozní úseky či transfuzní oddělení. To v současné době funguje mimo areál nemocnice a já jsem velmi rád, že budeme moci nejen personálu transfuzního oddělení, ale také dárcům v budoucnu nabídnout nové prostory, které budou splňovat standardy moderního zařízení,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Stavebními úpravami pavilonu L vznikne střešní nástavba, úpravy se však týkají i ploch části přilehlého pozemku, kde zvýšením profilu vznikne manipulační plocha určená pro zásobování objektu a pro umístění odpadových nádob. Práce provádí společnost OHLA ŽS, a.s. Celkové náklady za rekonstrukci pavilonu L by měly dosáhnout výše 275 milionů korun.

„Souběžně s tímto projektem realizuje nemocnice dotační projekt „Zdravotnická technika ReactEU – KKN laboratoře“, jehož cílem je dodávka laboratorního vybavení do nového transfuzního oddělení vybudovaného v rámci rekonstrukce objektu L. Tento dotační projekt je ze 70 % hrazen z dotace EU a 30 % tvoří náklady KKN a.s. Celkový dotační projekt je plánován ve výši cca 60 milionů korun, z toho 20,5 milionu korun je určeno pro transfuzní oddělení. Konkrétně se jedná o vestavěné komorové mrazáky a lednice pro skladování plazmy a krve, centrální měření teploty a vlhkosti všech místností a lednic včetně mrazáků, šokové zmrazovače plazmy, velkokapacitní centrifugy a další,“ upřesnil provozně-technický ředitel KKN a.s. Martin Čvančara.

„Projekty zaměřené na zvyšování úrovně občanské vybavenosti jsou tradiční doménou naší společnosti. Výstavbě či rekonstrukci různých zdravotnických zařízení a nemocnic po celé České republice se věnujeme dlouhodobě a rádi, protože možnost přispět ke zvyšování úrovně lékařské péče, a tím i ke zvyšování životní úrovně našich spoluobčanů, je jedním z našich dlouhodobých cílů. Jsem proto velmi rád, že jsme mohli navázat spolupráci v této oblasti také s Karlovarskou krajskou nemocnicí. Věřím, že stavební úpravy pavilonu L budou bez komplikací pokračovat i nadále, aby mohl být celý projekt již na začátku příštího roku završen stěhováním do nových prostor,“ uvedl generální ředitel společnosti OHLA ŽS a.s. Roman Kocúrek.

Součástí 1. etapy projektu je také demolice objektu M, jež by měla být zahájena v měsíci červnu

Samostatně stojící pavilon sloužil jako zdravotnické zařízení s dětským oddělením, ORL a oční ambulancí, část budovy byla v minulosti využívána jako zázemí a učebny pro Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Karlovy Vary. Demolici provede společnost MARENT DEMOLICE s.r.o., náklady by neměly přesáhnout částku ve výši 3,4 miliony korun.

„Kompletní demolice bude zahájena vnitřním odstrojováním dveří, oken a povlakove krytiny. Následně bude zahájena demolice objektu pomocí demoličního stroje Caterpillar 330 UHD s nasazenými hydraulickými nůžkami a s příslušným dosahem pro tuto budovu. Jednotlivé materiály budou dále tříděny pomocí dalších strojů Caterpillar na materiály, které lze recyklovat a které je třeba odvézt na skládku. Recyklace materiálů pro následné zpětné zásypy podzemních prostor a úpravu terénu proběhne v místě na ploše vedle objektu M. Ostatní materiály budou nakládány na nákladní automobily a odváženy dle místa určení mimo lokalitu stavby respektive demolice,“ doplnila ředitelka společnosti MARENT DEMOLICE s.r.o. Gabriela Kočová.

Zdroj: Informační portál Karlovarského kraje, foto ilustrační

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře