Proběhlo první zasedání Zastupitelstva města Sokolova, Komunální volby 2022: V Sokolově mají blízko k nové koalici

Nově zvolení zastupitelé se sešli minulý čtvrtek na prvním zasedání Zastupitelstva města Sokolova, kde projednávali celkem 24 bodů

Mezi projednávanými body byl výběr zástupce na valnou hromadu společností Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska a Sokolovské vodárenské s.r.o., kde se bude mimo jiné rozhodovat o ceně vody pro rok 2023.

Hlavním bodem tohoto zasedání bylo projednání rozpočtu města pro rok 2023, který byl zastupitelstvem schválen.

Zastupitelstvo dále rozhodlo o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Sokolov pro žadatele Západočeskou univerzitu v Plzni, a to konkrétně na materiál, nájem, mzdy a odměny pro lektory a administrátory pobočky Univerzity třetího věku v Sokolově.

Byla vydána upravená závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku, týkající se nočního klidu, používání pyrotechnických výroků apod.

Došlo také na projednávaní prodejů a převodů některých pozemků, mezi nimiž nebyl schválen návrh na budoucí bezúplatný převod pozemků – silnice Karla Havlíčka Borovského od Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, protože by náklady na provoz a údržbu takto frekventované komunikace byly v budoucnu pro rozpočet města velmi zatěžující. Kraj má větší možnosti čerpání dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rozhodlo se o pojmenování nově vniklých ulic, a to o rozšíření ulice Karla Čapka a Roháčova, kde vznikly nové stavební parcely pro rodinné domy.

Další veřejné zasedání zastupitelstva proběhne ve čtvrtek 16.2.2023 od 15:00 hod dle schváleného plánu termínů.

Zdroj: Město Sokolov

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře