Příspěvek na energie pro vlastníky domů s byty
Karlovy Vary – Vlastníci domů s byty by měli do konce listopadu podat žádost o příspěvek na energie na rok 2023. Stanoví tak nařízení vlády 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Lidé, kteří žijí v rodinném domě nebo bytě a jsou sami zákazníci dodavatelů energií, nemusí příspěvek na energie na příští rok řešit. „V souladu s nařízením vlády 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, by ale měli zbystřit vlastníci domů, ve kterých jsou byty užívané k bydlení, a kde je zákazníkem vlastník objektu. Samozřejmě se to týká typicky Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Může to být ale i jakákoliv jiná, nebytová budova, ve které je využívaný byt – například škola s bytem školníka, penzion s bytem majitele nebo správce, apod.,“ uvádí náměstek primátorky Karlových Varů Tomáš Trtek.

Vlastníci domů s byty by měli distributorům energií doručit vyplněnou žádost o příspěvek na energie do konce listopadu, tedy do 30. 11. 2022 (viz § 12 nařízení vlády č. 263/2022 Sb.). Vzory žádostí jsou uvedeny v přílohách nařízení vlády, a jednotliví distributoři je mají také na svých webech.

Žádost o příspěvek na plyn a elektřinu dodanou do lokálního zdroje (např. plynová kotelna v bytovém domě, tepelné čerpadlo pro bytový dům) podává vlastník domu prostřednictvím elektronického systému provozovateli distribuční soustavy. V Karlových Varech je provozovatelem plynové soustavy GasNet, s.r.o., www.gasnet.cz. Provozovatelem elektrických rozvodů je ČEZ Distribuce, s.r.o., www.cezdistribuce.cz.  

Pro získání příspěvku na teplo dodávaného z centrálního zdroje je nutné doručit vyplněnou přílohu nařízení vlády č. 3 dodavateli tepelné energie.

Poznámka:

V případě, že je dodavatelem tepla společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group, a.s., je možno přílohu doručit poštou nebo osobně na adresu KAREL HOLOUBEK – Trade Group, a.s., Odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, Na Výšině 348/26, K. Vary, PSČ 360 04. Přílohu lze poslat i elektronicky na adresu tarify@kvtas.cz.  Karlovarská teplárna zveřejňuje potřebné informace rovněž na svém webu v sekci ‚pro zákazníky‘,“ říká Roman Miarka, vedoucí odštěpného závodu Teplárna Karlovy Vary.

Je-li dodavatelem tepla jiný držitel licence než KAREL HOLOUBEK – Trade Group, a.s., je nutné doručit přílohu č. 3 VN tomuto dodavateli. Nebude-li žádost podána včas, nemůže být příspěvek na energie poskytnut.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře