Na území Lázeňských lesů Karlovy Vary vznikne rezervace Karlův hvozd

Přírodní rezervace Karlův hvozd na území Lázeňských lesů Karlovy Vary bude zaregistrována v Ústředním seznamu ochrany přírody během června.

Pro občany nepředstavuje vyhlášení chráněného území v okolí lázeňského města velké omezení. Nadále bude možný pohyb po turistických cestách nebo sběr hub. Velký přínos však ochrana území znamená pro přírodu. Doubravy a bučiny ve strmých svazích řeky Teplé budou postupně ponechány samovolnému vývoji. Redukován bude smrk a nepůvodní dřeviny. Vyhlášení rezervace je výsledkem spolupráce Lázeňských lesů Karlovy Vary (LLKV) a Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Slavkovský les a podpory Magistrátu města Karlovy Vary.

Přírodní rezervace Karlův hvozd s rozlohou 126 hektarů, což představuje necelých 6 % rozlohy lázeňských lesů, je složená ze tří téměř stejně velkých částí. Všechny leží na obtížně přístupných svazích v údolí řeky Teplé. Cílem jejího vyhlášení je udržení stávající rozlohy bučin a doubrav a na některých místech i zlepšení stavu ekosystémů. „Přípravy probíhaly v průběhu posledních dvou let. Představovaly detailní zmapování přírodních charakteristik území a vypracování plánu péče, který zahrnuje podrobný postup, jak se bude na daném území hospodařit,“ vysvětluje Petr Jiskra, pracovník Správy CHKO Slavkovský les.

Lesnický management je v souladu s plánem péče o chráněné území

„Plánu péče přizpůsobíme i lesnické hospodaření,“ dodává Stanislav Dvořák, ředitel lázeňských lesů. „Část porostů ponecháme samovolnému vývoji a během jednoho až tří desetiletí převedeme na přírodě blízké i ostatní porosty. Znamená to pro nás chránit přirozené zmlazení cílových dřevin před zvěří, snižovat zastoupení smrku a eliminovat výskyt nepůvodních druhů, tedy modřínu a vejmutovky. V lesích necháme ležet veškerou listnatou mrtvou hmotu větších dimenzí. Dosazovat budeme původní dřeviny, dub a tis.“

Těžit se budou pouze stromy napadené kůrovcem. Ošetřené dříví bude ponecháno k zetlení. „Tlející dřevní hmota velmi efektivně zadržuje vodu, na svažitých polohách brání erozi a postupně svým rozkladem obohacuje půdu živinami. Mrtvé dřevo také poskytuje útočiště celé řadě hub, rostlin a živočichů,“ jmenuje důvody ponechání padlých stromů a větví v porostech Petr Jiskra.

V chráněném území se bude dbát na bezpečí návštěvníků

Podél turistických cest budou zpracovány nebezpečné stromy. Návštěvníkům bude i nadále povoleno pohybovat se po vyznačených cestách, jezdit po nich na kole a v lese sbírat houby. „Hranice přírodní rezervace bude v terénu vyznačena červenými pruhy na stromech. Z vnitřní strany bude na stromech namalován jeden, z vnější strany dva,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Bursík a doplňuje postup prací: „U hlavních vstupů do rezervace bude také umístěn malý státní znak a informační tabule se základními charakteristikami území. Značení provedou zaměstnanci ze Správy CHKO spolu s lesníky během léta.“ Jednoduché popisky budou umístěny také u jednotlivých doupných stromů a vývratů.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary, foto ilustrační

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře