Dočasná pracovní neschopnost v Karlovarském kraji 
V 1. pololetí roku 2022 bylo v Karlovarském kraji nahlášeno celkem 37 595 nových případů dočasné pracovní neschopnosti, to představuje meziroční nárůst o 28,2 %. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti v 1. pololetí roku 2022 v Karlovarském kraji činila 24,84 kalendářního dne, což je sedmá nejvyšší průměrná délka pracovní neschopnosti mezi regiony ČR. Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji se ve sledovaném období pohybovalo nad celorepublikovým průměrem a činilo 6,435 %.

 V Karlovarském kraji bylo v 1. pololetí roku 2022 evidováno celkem 80 185 nemocensky pojištěných osob, náš kraj tak zaznamenal mírný meziroční nárůst počtu těchto osob ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, a to o 224, tj. o 0,3 %. Z celkového počtu nemocensky pojištěných v celé ČR to představuje 1,7 %. Mezi nemocensky pojištěnými bylo 42 749, tj. 53,3 % žen. V rámci Karlovarského kraje žilo nejvíce nemocensky pojištěných osob v okrese Karlovy Vary (37 019, tj. 46,2 %).

Celkový počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti v našem kraji doznal významný nárůst z 29 336 v 1. pololetí roku 2021 na 37 595 v 1. pololetí roku 2022, tj. o 28,2 %. Mezi těmito nově hlášenými případy činily ženy 56,4 %. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti zaznamenal ve sledovaném období výrazné navýšení v celé ČR bez výjimky. V Karlovarském kraji činil tento nárůst 28,2 %, což je nejnižší meziroční navýšení v rámci celé ČR. Celorepublikově se počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve sledovaném období navýšil o 46,8 %. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji doznal počet nových případů pracovní neschopnosti dokonce více než 60tiprocentní meziroční nárůst.

Mezi okresy Karlovarského kraje byl v 1. pololetí roku 2022 nahlášen nejvyšší počet nových případů pracovní neschopnosti v okrese Karlovy Vary (15 978), kde došlo zároveň také k největšímu meziročnímu nárůstu těchto případů, a to o 34,1 %. Naopak nejméně nových případů pracovní neschopnosti bylo v 1. pololetí roku 2022 nahlášeno v okrese Sokolov (10 190).

Většinu (35 414, tj. 94,2 %) z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji tvořily případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc. Počet těchto případů pracovní neschopnosti doznal meziroční nárůst o 8 022, tj. o 29,3 %. Na tomto nárůstu se podílely všechny okresy našeho kraje, nejvíce se zvýšil počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc v okrese Karlovy Vary (o 36,1 %).

Na 100 pojištěnců připadalo v 1. pololetí roku 2022 v Karlovarském kraji celkem 46,89 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o 10,2 případu více než v 1. polovině minulého roku. V mezikrajském srovnání se přitom jednalo o nejnižší nárůst oproti stejnému období minulého roku. Počty nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců se meziročně zvýšily ve všech regionech ČR, nejvíce ve Zlínském kraji (o 18,29). Při pohledu na jednotlivé okresy našeho kraje je zřejmé, že počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti ve sledovaném období doznaly nárůst ve všech okresech bez výjimky, nejvýrazněji se zvýšil jejich počet v okrese Karlovy Vary (o 10,97).

Průměrné procento pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji v 1. polovině roku 2022 činilo 6,435 %, což představuje šestou  nejnižší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony a zároveň převyšuje celorepublikový průměr o 0,537 procentního bodu. Ve všech regionech ČR platí, že průměrné procento pracovní neschopnosti žen převyšuje celkové průměrné procento pracovní neschopnosti. V našem kraji dosáhlo průměrné procento pracovní neschopnosti žen v 1. polovině roku 2022 hodnoty 6,764 %, což představuje pátou nejnižší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR.

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti okres Sokolov (6,994 %), naopak nejnižší okres Karlovy Vary (6,059 %).

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Karlovarském kraji činila 24,84 kalendářního dne, což je o 0,31 dne více než v celé ČR. Jedná se o sedmou nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele mezi všemi regiony ČR. V rámci našeho kraje nejdéle marodili lidé v okrese Karlovy Vary, kde průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti činila 25,41 kalendářního dne.

Zdroj: ČSÚ

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře