Policisté budou při kontrolách pohybu v regionu přísnější

Policisté budou od druhé poloviny týdne přísnější při kontrolách opatření, která souvisejí s vydanými krizovými opatřeními Vlády ČR a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Hlídky byly v prvních dnech benevolentnější hlavně při prověřování potřebných písemných dokladů opravňujících k pohybu mezi katastry a okresy. Od druhé poloviny týdne už nebudou tak tolerantní a budou vyžadovat doložení předepsaných potvrzení v listinné podobě.

Za čtyřiadvacet hodin, od 7:00 hodin 2. března do 7:00 hodin 3. března, bylo v Karlovarském kraji nasazeno přes 400 policistů, vojáků a celníků, kteří provedli celkem 5 414 kontrol všech platných krizových opatření a přitom zjistili 612 porušení. V řadě případů vyřešili prohřešek uložením pokuty příkazem na místě nebo ho oznámili správnímu orgánu k projednání. Vjezd či výjezd z okresů byl na území Karlovarského kraje odepřen 158 vozidlům. „Z důvodu efektivnějšího dohledu nad dodržováním omezeného volného pohybu mezi okresy jsme navýšili počet kontrolních stanovišť na 55 míst po celém kraji. Jedná se o páteřní komunikace, ale i silnice nižších tříd, kde je předpoklad toho, že by mohlo docházet k cestování v rozporu s přijatým krizovým opatřením,“ uvedla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.

Policisté upozorňují, že občané jsou povinni při cestování mezi okresy policistům při kontrole vždy prokázat, že spadají do výjimek cestování, které jsou uvedeny v krizovém opatření Vlády ČR č. 216. Mohou tak učinit dvěma způsoby, a to písemnou formou, nebo elektronickou například uložením v mobilním telefonu. „Listinná podoba však umožní rychlejší provedení kontroly bez vzájemného kontaktu a snižuje šíření nákazy. Kontrolu dokumentu v mobilním telefonu nelze provést bezkontaktně, potrvá delší dobu a zvyšuje riziko. Proto listinnou podobu preferujeme, nicméně akceptujeme oba způsoby,“ poznamenala Týřová.

Policisté společně s vojáky, vojenskými policisty a celníky budou provádět kontroly dodržování všech platných opatření na území Karlovarského kraje formou namátkových kontrol, a to velmi důsledně a ve zvýšené intenzitě. Kontrolám dodržování opatření se budou věnovat ve třech oblastech, a to v rámci omezení volného pohybu osob, povinnosti ochrany horních cest dýchacích a omezení maloobchodního prodeje a služeb.

Omezený volný pohyb mezi okresy budou policisté kontrolovat na vytipovaných stanovištích v Karlovarském kraji, kdy se jedná o páteřní komunikace, ale i silnice nižších tříd, kde je předpoklad toho, že by mohlo docházet k cestování v rozporu s přijatým krizovým opatřením. Nepůjde o pevná stanoviště po celých 24 hodin denně  sedm dní v týdnu, jako tomu bylo v uplynulých 14 dnech. Kontrolní činnost bude na těchto stanovištích nepravidelná, ale intenzivní. Hlídky budou mobilní, svá stanoviště budou případně měnit a reagovat na aktuální situaci, kde bude zapotřebí dohlížet na dodržování tohoto opatření.

Na dodržování omezeného volného pohybu budou policisté dohlížet nejen v rámci stanovišť při cestování mimo okresy, ale také uvnitř okresů, kde je umožněn pohyb pouze v rámci okresu, ve které občané žijí nebo v určitých případech jen v rámci konkrétní obce, a to s výjimkami uvedenými v tomto opatření. Při kontrole uvnitř okresů mohou občané prokázat, že spadají do výjimky pouze ústním prohlášením.

Policisté se během kontrol omezení volného pohybu osob budou zaměřovat:

  • na autobusová a vlaková nádraží, kde je předpoklad možného výskytu osob cestujících v rozporu s krizovým opatřením,
  • nejfrekventovaněji navštěvovaných míst veřejností v rámci Karlovarského kraje,
  • v zastavěných územích obcí na nošení příslušné ochrany dýchacích cest – minimálně zdravotnickou roušku a ve vybraných zařízeních či na konkrétních místech používání respirátoru,
  • zákaz a omezení maloobchodního prodeje a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou provozoven uvedených v příslušném opatření. 

V případě porušení krizových opatření se jedná o přestupek podle krizového zákona, kde je správním orgánem obec s rozšířenou působností. Porušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví je přestupek podle zákona na ochranu veřejného zdraví a správním orgánem je Krajská hygienická stanice. Policisté jsou oprávněni na místě uložit pokutu v příkazním řízení do výše 10 000 Kč.

Smyslem tohoto opatření je omezit mobilitu občanů mezi okresy i uvnitř okresů, proto budou kontroly prováděny v intenzivní míře, aby byl co nejvíce naplněn účel opatření a bylo tak přispěno ke zlepšení epidemiologické situace v Karlovarském kraji. Situace v Karlovarském kraji stále není příznivá a je na každém z nás, na kolik svým zodpovědným jednáním přispějeme ke zlepšení situace.  

„Rád bych poděkoval občanům za to, jaký měli přístup k opatření v našem kraji, které probíhalo v minulých dvou týdnech, a za jejich pochopení. V souvislosti s tím bych je rád požádal, aby i v následujících třech týdnech ještě vydrželi a přijatá opatření respektovali. Apeluji na ně, aby teď především byli ještě více zodpovědní, snažili se omezit cesty jen na ty opravdu nezbytné a nepokoušeli se opatření resp. výjimky  obcházet,“ uvedl krajský policejní ředitel plk. Petr Macháček.

Zdroj a foto: Město Sokolov

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře