Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v roce 2022 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva.

Na konci prosince 2022 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 282 409 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Počet obyvatel České republiky se podle předběžných údajů od počátku roku mírně zvýšil (o 16 692, tj. o 0,2 %) a  k 31. 12. 2022 činil 10 533 399. Bilance obyvatel nezahrnuje osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na území Ukrajiny. Podle údajů Cizineckého informačního systému mělo na konci roku tento typ pobytového oprávnění v ČR 432 428 osob, v Karlovarském kraji pak 16 614.

Mírný meziroční nárůst obyvatel zaznamenalo šest krajů ČR. Karlovarský kraj byl jedním z osmi regionů, kde došlo naopak k poklesu obyvatel. Na konci roku 2022 zde žilo celkem 282 409 obyvatel, což je o 801, tj. 0,3 % méně než na počátku roku. Ženy tvořily 50,6 % z celkového počtu obyvatel. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

Úbytek počtu obyvatel Karlovarského kraje byl způsoben vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 1 201 osob více, než kolik se jich narodilo. Naopak migrační saldo vykázalo kladou hodnotu, do kraje se přistěhovalo o 400 osob více než kolik se jich vystěhovalo.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel snížil ve všech okresech Karlovarského kraje. Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 472), nejnižší pak v okrese Cheb (o 72 osob).

Od 1. ledna do 31. prosince 2022 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 325 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 294 dětí, tj. o 11,2 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 43,3 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 430, tj. na 18,5 % již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 1 413, tj. 60,8 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,2 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (63,6 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Cheb (56,0 %).

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 120 207 osob, což bylo o 19 684, tj. o 14,1 % méně než v roce 2021. V Karlovarském kraji zemřelo o 1 066 osob, tj. o 23,2 % méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 3 526, mezi nimi bylo 1 820 mužů a 1 706 žen.

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (32,3 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (28,6 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) činila 3,0 ‰. Hodnota kojenecké úmrtnosti tak byla druhá nejvyšší mezi všemi regiony ČR po Ústeckém kraji a zároveň o 0,7 ‰ vyšší, než kolik činí celorepubliková hodnota tohoto ukazatele.

V roce 2022 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 1 520 sňatků, což je o 207 sňatků, tj. 15,8 % více než v roce 2021. Pro většinu ženichů i nevěst se jednalo o první sňatek (67,2 %, resp. 69,7 %). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 57,1 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 572 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, a to o 61, tj. o 9,6 %. Ze tří čtvrtin se jednalo o první rozvod, a to jak u mužů, tak i u žen. Společný návrh na rozvod podalo 355 manželů (62,1 % všech rozvodů).

V roce 2022 se na území České republiky přistěhovalo 57 126 osob a 20 061 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 3 352 obyvatel, z toho bylo 49,7 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 60,3 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 39,7 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 2 952 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 80,9 % všech vystěhovaných a do ciziny 19,1 %.

Zdroj: ČSÚ / Další informace: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – rok 2022

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře