Počet obyvatel se v Karlovarském kraji opět snížil
Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci září 2022 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 282 514 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 30. 9. 2022 celkem 282 514 osob, z toho 143 088, tj. 50,6 % byly ženy. V mezikrajském srovnání je náš region populačně nejslabší, žije zde pouze 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2022 doznal od počátku roku úbytek o 696 osob. Tento úbytek byl způsoben vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 785 osob více, než kolik se jich narodilo. Naopak migrační saldo vykázalo kladnou hodnotu (89 osob).

Všechny okresy našeho kraje zaznamenaly ve sledovaném období záporný přirozený přírůstek. Nejvýraznější pokles počtu obyvatel zaznamenal ve sledovaném období okres Sokolov (- 454 obyvatel).

Od 1. ledna do 30. září 2022 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 802 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 218 dětí, tj. o 10,8 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 43,3 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 329, tj. na 18,3 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 1 091, tj. 60,5 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,1 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (64,8 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl těchto dětí udává okres Cheb (54,7 %).

V 1. až 3. čtvrtletí 2022uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje celkem 1 316 sňatků, náš kraj tak zaznamenal meziroční nárůst počtu sňatků ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, a to o 192, tj. o 17,1 %.

Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (38,4 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 58,2 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

V 1. až 3. čtvrtletí 2022zemřelo v České republice 88 065 osob, což bylo o 15 099, tj. o 14,6 % méně než ve stejném období loňského roku. Nižší počet zemřelých vykazovaly meziročně všechny regiony ČR bez výjimky. V Karlovarském kraji dosáhl ve sledovaném období počet zemřelých 2 587 osob. Ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím minulého roku, tak došlo k výraznému snížení počtu zemřelých (o 1 007 osob, tj. o 28 %).

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (33 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let 28 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) v Karlovarském kraji dosahovala hodnoty 1,7 ‰, což je druhá nejnižší hodnota v celé ČR a nedosahuje na průměr ČR (2,3 ‰).

V 1. až 3. čtvrtletí 2022se na území České republiky přistěhovalo 44 933 osob a 23 533 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 745 obyvatel, z toho bylo 49,7 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 59,6 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 40,4 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 2 656 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 73,3 % všech vystěhovaných a do ciziny 26,7 %.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře